Forpligtelser

I Saint-Gobain ønsker vi at gøre en forskel. Vi ser det som vores forpligtelse at bidrage til at hæve niveauet for en bæredygtig levestandard. Vi ser det som vores samfundsansvar.

I Saint-Gobain ønsker vi at forandre tingene. Vi er referencen for bæredygtige levesteder, og det betyder, at vi har forpligtelser over for alle vores interessenter: Det er Saint-Gobains sociale ansvar, eller CSR.

 

UN

nordic built

se4all

Nordic Built

I Norden og Baltikum er Saint-Gobain medlem af Nordic Built-charteret, hvilket understreger gruppens fokus på bæredygtighed.

Nordic Built er et initiativ fra Nordisk Råd for at fremme udvikling af bæredygtige byggekoncepter i de nordiske lande, og Saint-Gobains støtte til de 10 principper i charteret stemmer fint overens med vores fokus på bæredygtighed

NORDIC BUILT-PRINCIPPERNE

 • Vi vil skabe et bygningsmiljø, som:
 • Er lavet til mennesker og fremmer livskvalitet
 • Skubber grænserne for bæredygtig ydelse som følge af vores innovative tankegang og store knowhow
 • Smelter bylivet sammen med naturens kvaliteter
 • Opnår nulemissioner i løbet af sin livscyklus
 • Er funktionelt, smart og æstetisk og bygger på det bedste af nordisk byggedesigntradition
 • Er robust, holdbart, fleksibelt og tidløst - bygget til at holde
 • Anvender lokale ressourcer og er tilpasset lokale forhold
 • Fremstilles og vedligeholdes via partnerskaber, som hviler på et transparent tværfagligt og grænseoverskridende samarbejde
 • Benytter koncepter, som kan skaleres og anvendes globalt
 • Gavner mennesker, virksomheder og miljø

www.nordicinnovation.org/nordicbuilt

 

Global Impact

Saint-Gobain blev i 2003 medlem af Global Compact-initiativet. Global Compact er et internationalt initiativ, som involverer mere end 2000 virksomheder, NGO'er og civilsamfundsorganisationer omkring 10 universelle principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. Via dette internationale netværk er det målet i fællesskab at bidrage til at udvikle en human og bæredygtig økonomi. Ved at tilslutte sig Global Compact-initiativet har Saint-Gobain forpligtet sig til at integrere de 10 principper i sin strategi og sine aktiviteter. 

Desuden støttede Saint-Goban i 2009 to dokumenter vedrørende Global Compact-initiativet: 

 • Miljøbeskyttelse - for at kæmpe mod forandringer CEO Water-mandat - for beskyttelse af vandressourcer som led i FN's 2015-mål 

www.unglobalcompact.org

 

Se4all

Under Global Green Growth Forum (3GF) i København i oktober 2014 underskrev Saint-Gobains CEO og bestyrelsesformand, Pierre-André de Chalendar, FN's Sustainable Energy for All (SE4ALL) initiativ. SE4ALL blev lanceret i 2012 og har til formål at forbedre livsvilkårene for de fattigste og mest udsatte mennesker ved at sørge for universel adgang til moderne energitjenester, øge andelen af vedvarende energikilder rundt om i verden og forbedre energieffektiviteten. Initiativet ledes af generalsekretæren for FN.

Sustainable Energy for All-initiativet er et partnerskab mellem flere interessenter, dvs. regeringer, den private sektor og civilsamfundet. Det blev lanceret af FN's generalsekretær i 2011 og har tre indbyrdes forbundne formål, der skal nås i 2030:

 • Universel adgang til moderne energitjenester
 • Fordobling af den globale hastighed i forbedring af energieffektivitet
 • Fordobling af andelen af vedvarende energi i det globale energimiks

www.se4all.org

 

Back top