Title

Om GLASSOLUTIONS

Teaser
GLASSOLUTIONS er Danmarks førende leverandør og producent af avancerede glasløsninger, som effektivt sænker energiforbruget og forbedrer lysindfaldet.
Glassolutions
Image
glassolutions logo
Title

GLASSOLUTIONS - forædlede glasløsninger

Description

GLASSOLUTIONS er den største glasforædlingsvirksomhed i Danmark og har eksisteret siden 1935. Hos GLASSOLUTIONS tilbyder vi en bred vifte af produkter såsom energiruder, facadeglas, silketrykt glas og glas til tage, trapper og gulve. Vi beskæftiger omkring 150 medarbejdere og består af 6 afdelinger fordelt over hele landet. Vi har producerende enheder i Kjellerup og Esbjerg, mens vi i København, Odense, Aalborg og Aarhus har afdelinger, der servicerer den lokale håndværker og småindustrimarkedet. 

Glas fra GLASSOLUTIONS består af:

 • Sand, kalk og soda, samt genbrugsglas
 • 30 % af råvaren til vores glas kommer fra genbrugsglas. Målet er er at den andel øges til 50 % i 2025.
Video URL
Title

Medlem af Glasindustrien

Description

GLASSOLUTIONS er medlem af Glasindustrien. Glasindustrien er en industriorganisation, der bl.a. etablerer produktnormer, ydelsesstandarder og anvisninger for at sikre ensartet information til bl.a. kunder og slutbrugere. Glasindustrien opretholder garantiordninger for slutbrugerens interesser.

Herudover er GLASSOLUTIONS en del af Glasindustriens Garantisikring, som er en særlig sikring i forhold til eventuelle fugtskader og utætheder på ruderne. Garantisikringen fastsætter endvidere mindstestandarder for medlemmerne. Læs nærmere om denne sikring her.

På Glasindustriens hjemmeside finder du grundig vejledning og gode råd i forhold til det meste inden for glas.

Title

Produktion

Description
 • Vi køber grøn strøm til alle vores afdelinger og produktioner i Danmark.
 • Der anvendes 30% mindre energi, når man smelter glasskår end når man smelter sand, som er den primære råvare i fremstillingen af glas.
 • Udledningen af CO2 og SOx begrænses. Tilføres 1 ton glasskår i en smelteovn, reduceres CO2-udledningen med 300 kg.
 • Naturens råmaterialer og biodiversiteten bevares. Tilføres 1 ton glasskår i en smelteovn, spares 1,2 tons råmaterialer, hvoraf 850 kg er sand som er en begrænset ressource.
Title

Arbejdsmiljø

Description

Som produktionsvirksomhed skal vores sikkerhed være helt i top, så vores medarbejdere kan færdes sikkert på arbejdspladsen, hvad enten det er på vores produktioner eller kontorer. Sikkerhed og sundhed er så vigtigt, at økonomi og produktivitet aldrig må gå forud for den enkelte medarbejders sikkerhed, og vi arbejder dagligt med at forbedre sikkerheden rundt omkring i produktionerne. Vores mål er:

 • Nul arbejdsulykker
 • Nul arbejdsbetingede sygdomme
 • Nul miljøulykker og minimal miljøpåvirkning fra vores aktiviteter

Title

Transport

Description

Vi har egenproduktion af termoruder og forarbejdning af enkeltlagsglas i vores produktioner i Danmark, hvilket giver en kortere transportvej til kunderne i forhold til, når produkterne produceres i udlandet.

Title

På byggepladsen

Description
 • GLASSOLUTIONS fremstiller alle produkter på specifikke mål. Det betyder at spildet minimeres, når glasset ikke efterfølgende skal tilpasses på byggepladsen, 
 • Når du bestiller dit enkeltglas vælger du selv, om du vil have det pakket ind i plastik.
Title

I bygningen

Description
 • GLASSOLUTIONS producerer termoruder i specialmål med to- eller trelagsglas. Termoruderne tilfører gratis varme, holder på varmen samt sørger for at bringe det naturlige dagslys ind i bygninger. Samtidig er der mulighed for at skærme mod solen og reducere overophedning med solafskærmende glas eller termoruder med indbyggede persienner. Persienneruder er særligt velegnede, hvor der er behov for høj hygiejne og rengøringsvenlighed.
 • Med en varmkantsløsning er det muligt at reducerer de termiske broer i kantområdet og forbedre vinduets isoleringsværdi. Samtidig reduceres kondens på glaskanten og vinduesrammen betydeligt.
 • Termoruderne kan produceres med sikkerhedsglas, som beskytter mod uheld samt forsætlige overfald og skader. 
  • I lamineret sikkerhedsglas holdes glaslagene sammen af en folie. Skulle glasset mod forventning gå i stykker, bliver det hængende i laminatlaget og afværger dermed faldulykker. Lamineret sikkerhedsglas kan derfor også beskytte mod indbrud. 
  • Hærdet sikkerhedsglas er betydeligt stærkere end almindeligt glas. Grundet en hærdning af glasset vil det, i tilfælde af uheld, bryde i tusindvis af små, ufarlige glasstykker og således forhindre personskader. 
 • GLASSOLUTIONS termoruder med lydisolerende glas er en fordel i byer og andre steder, hvor der er støj.

Title

Re-cirkulering

Description
 • Der er op til 30% genbrugsglas i glas fra GLASSOLUTIONS.
 • Brugt glas kan indgå i produktionen af fx nyt glas og glasuldsisolering.
Title

Certificeringer

Description
 • Vi registrerer bl.a. vores miljømæssige påvirkning ved hjælp af Life-Cycle Assessment. Life-Cycle Assessment er en metode til at vurdere vores miljømæssige påvirkning, eksempelvis CO2-udslip, energi- og vandforbrug og luftforurening. Dette gælder hvert trin i produktets levetid.
 • GLASSOLUTIONS overholder EU’s kemikalielovgivning, den såkaldte REACH forordning.
 • Vores produktioner er ISO 14001 miljøcertificerede. Vi investerer løbende i industrielle processer. 
 • GLASSOLUTIONS er medlem af Glasindustrien. Glasindustrien er en industriorganisation, der bl.a. etablerer produktnormer, ydelsesstandarder og anvisninger for at sikre ensartet information til bl.a. kunder og slutbrugere. Glasindustrien opretholder garantiordninger for slutbrugerens interesser.
 • GLASSOLUTIONS er endvidere en del af Glasindustriens Garantisikring, som er en særlig sikring i forhold til eventuelle fugtskader og utætheder på ruderne. Garantisikringen fastsætter endvidere mindstestandarder for medlemmerne.
 • Alle vores produkter er CE-mærkede og overholder de gældende regler, normer og krav.
Title

GLASSOLUTIONS' historie

Description

I 1935 startede den første egentlige produktion af planglas i Danmark under navnet Korsør Glasværk. Under anden verdenskrig blev fabrikken udsat for sabotage og kom først op på fuld produktion igen i 1948. Senere blev Korsør Glasværk overtaget af den svenske virksomhed Gränges, som i forvejen var storproducent af glas i Sverige. Efter en kraftig modernisering indviedes det nye glasværk under navnet Scanglas i 1969.

I 1973 byggedes fabrikken i Kjellerup, og de følgende år opkøbte Scanglas flere mindre glasvirksomheder. 

Scanglas blev i 1976 en del af Saint-Gobain koncernen, som også dengang var Europas største producent af planglas. I mellemtiden havde en ny og mere effektiv produktionsmetode vundet frem, den såkaldte floatmetode, hvilket helt ændrede de hidtige produktionsmetoder. I erkendelse af dette stoppede produktionen af planglas i Korsør i 1982, og Scanglas koncentrerede sig i stedet om produktudvikling og forædling, hvilket har været fokus lige siden. I 2010 lukkede fabrikken i Korsør endeligt, og produktionen blev samlet i Kjellerup og i Esbjerg.

I 2016 blev Scanglas til GLASSOLUTIONS.

Del dokument
eller