Odeon Saint Gobain Denmark

Project info

Key&Value
Key
Entreprenør
Value
KPC
Key
Arkitekt
Value
CF Møller

Odeon

I Hans Christian Andersens fødeby Odense blev byens nye, ikoniske center for musik, teater og konferencer Odeon indviet i 2017 af Danmarks dronning. Saint-Gobain har undervejs spillet en central rolle som leverandør og rådgiver.

Hans Christian Andersens fødeby Odense har fået et nyt, ikonisk pejlingspunkt tæt på den verdensberømte digters barndomshjem. Efter tre års byggeri blev byens nye center for musik, teater og konferencer, Odeon, indviet af dronning Margrethe II i foråret 2017. Det 32.000 m2 store byggeri er en ambitiøs satsning med dristig arkitektur. Overalt har der været akustiske, formmæssige og logistiske udfordringer, som har krævet det ypperste af arkitekter og entreprenører.

Både før og under byggeriet har Saint-Gobain spillet en stor rolle. Ikke blot har Saint-Gobain leveret materialer i den høje kvalitet, som byggeriet har krævet. En række selskaber i koncernen har spillet en afgørende, rådgivende rolle, når udfordrende konstruktioner og detaljer skulle forvandles fra planer til virkelighed. I alle byggeriets faser har Saint-Gobain bidraget med ekspertise og løbende, praktiske råd. Både hovedentreprenøren KPC, det anerkendte arkitekthus CF Møller og underentreprenører har løbende konsulteret Saint-Gobains eksperter. De har været på hyppige besøg på den store og komplekse byggeplads.

Saint-Gobain har sat sine spor mange steder i det opsigtsvækkende byggeri. Indvendigt er væggene blevet beklædt med gipsplader fra Gyproc og akustikplader fra Gyptone. Alt det udvendige glas er fra GLASSOLUTIONS. Og Weber har leveret produkter til spartling og afretning af gulve samt 50 ton funktionsmørtel til den nederste del af facaden, som er opbygget af mursten.

Der skulle tænkes anderledes

Det har været nødvendigt med de bedste materialer – og med dygtige fagfolk. For Odeon er et anderledes byggeri med skæve vinkler, mange forskellige typer rum (koncertsale, møderum, opholdsrum, foyer osv.).

Nok kunne man benytte standardløsninger, men ofte skulle de anvendes på en ny og anderledes måde. Her trådte Saint-Gobains konsulenter og ingeniører til med viden og ideer i kritiske faser af byggeriet. Det færdige resultat blev afgørende forbedret som følge af det tætte samarbejde mellem entreprenører og leverandører, ikke mindst Saint-Gobain.

Blandt de største udfordringer i byggeriet var de strikse, akustiske krav, der blev stillet af bygherren. Der skulle lydisoleres effektivt mellem de forskellige musiksale og byggeriets øvrige rum. Samtidig skulle rumakustikken fungere optimalt med lav efterklangstid og høj taleforståelse. De formelle krav skulle opnås i rum, hvor der er mange høje vægge og skrå vinkler.

Usædvanligt høje vægge

To høje vægge var mellem de opgaver, som i særlig grad gav anledning til hovedbrud. I en af de mindre koncertsale skulle der monteres en gipsvæg på 9,5 meter med tre lag gips for at sikre god lydisolering. Uden på væggen skulle der monteres akustiske kasser, som hver især vejede cirka 40 kilo. Kasserne skulle tilmed kunne flyttes rundt – altså skrues ned og skrues op igen.

Oprindelig var det tanken at opsætte krydsfiner bag gipsvæggen, så der var noget fast at montere kasserne i. Men Saint-Gobains konsulent foreslog i stedet, at man benyttede Gyprocs nye gipsplade Habito, som tåler kraftige vægtbelastninger. Den er lydmæssigt lidt bedre end krydsfiner, og så er den brandmæssigt af ypperste klasse. Derudover er Habito formstabil og kan tildannes med en kniv uden risiko for, at den revner. Der endte med at blive hængt 2,5 ton vægt op på gipsvæggen med Habito.

Også i Odeons store koncertsal trådte Saint-Gobains eksperter til med rådgivning på stedet. Det sikrede, at en kritisk væg blev optimalt løst. Væggen skulle være ikke mindre end 24 meter høj – det er ikke noget, entreprenører kommer ud for hver dag. Der skulle være gips på den ene side af et lægteskelet, og den høje væg skulle brydes af lette etager. En af Saint-Gobains konsulenter tog udfordringen med hjem til sine ingeniører, der foreslog at dele væggen op i flere felter. På lodrette søjler af konstruktionsstål – i den fulde loftshøjde – blev der med fire meters afstand monteret vandrette Gyproc-stålprofiler. Profilerne kom til at bære gipsvæggen. På den måde sikrede man, at væggen ikke blev for ”slasket” trods den voldsomme højde.

Fokus på byggeoptimering

Hele vejen igennem byggeriet havde Saint-Gobains konsulenter fokus på byggeoptimering. Mange steder blev der opnået betydelige besparelser i byggeriet som følge af den rådgivning, Saint-Gobain kunne levere undervejs. Der blev ikke mindst sparet penge på at reducere tidsforbruget.

Blandt andet blev der pillet en hel arbejdsgang ud af tømrerens arbejde, da man mange steder slap for at fuge. I stedet valgte entreprenøren efter Saint-Gobains råd at benytte Gyproc ACOUnomic top- og bundskinner. De er udstyret med en EPDM lydtætningsliste, så man ikke behøver fugemasse for at opnå tæt tilslutning. ACOUnomic-skinnen sikrer endvidere længere levetid. Gummifugen hverken krymper eller sprækker med tiden, sådan som det er tilfældet med fugemasse. 

Også i de fleste dele af Odeons klimaskærm indgår der produkter fra Saint-Gobain. Alt udvendigt glas er leveret af GLASSOLUTIONS. I alt har GLASSOLUTIONS leveret 2200 kvadratmeter glas. Det store glasareal har gjort det særlig vigtigt at finde løsninger, der skaber optimal komfort med hensyn til lyd, lys og varme.

Der blev derfor valgt en løsning, hvor energiglas kombineres med et neutralt solafskærmende glas. På den måde undgår man, at der bliver for varmt inde i bygningen, men alligevel slipper der masser af dagslys ind i de smukke rum.

Også akustikkravene kom til at påvirke valget glastype og glaskvalitet. Byggeriet ligger tæt på nogle af byens mest trafikerede gader. Derfor forlangte entreprenøren, at trafikstøjen skulle dæmpes med 30 til 46 dB. Man ville sikre, at publikum kunne nyde Odeons musik- og teaterforestillinger uden at blive generet af støj udefra. Også denne udfordring blev løst optimalt.

Tæt samarbejde om logistikken

Ud over mørtel og glas har Saint-Gobain leveret isoleringsmaterialerne til den udvendige del af bygningen. Phønix Tag Fyn vandt hovedentreprenørens udbud, og virksomheden har igennem flere år haft et tæt samarbejde med ISOVER. Ifølge entrepriseleder Kurt Kristensen fra Phønix Tag Fyn skyldes det først og fremmest, at ISOVER salgs- og logistikafdeling består af medarbejdere, som har stor indsigt i alle led af isoleringsarbejdet.

Ifølge entrepriselederen sparede tagdækkerfirmaet mange penge ved at samarbejde med ISOVER, der både bistod med en udlægningsplan og logistikplanlægning i det komplicerede byggeri. Hele 6500 kvadratmeter tag i seks-syv forskellige niveauer skulle isoleres. Samtidig medvirkede ISOVER til at løse udfordringer med arkitektens tegninger, hvor for eksempel faldlinjer og isoleringens højde i forhold til byggeriets murkroner ikke passede nøjagtigt.

Det mest kritiske for Phønix Tag Fyn var imidlertid logistikken, forklarer Kurt Kristensen.

Odeon ligger midt i Odense by, og derfor er pladsen omkring byggeriet begrænset. På grund af forsinkelser ved byggeriet af en tilstødende parkeringskælder var det nødvendigt at opstille en kran, der kunne løfte isoleringsmaterialet op i ottende etages højde. En byggekran af den størrelse er særdeles dyr i leje, så den skal udnyttes optimalt. Alle disse faktorer stillede krav til en gnidningsløs leverance af isoleringsmaterialer – til de rigtige steder i byggeriet på de rigtige tidspunkter.

Kurt Kristensen fortæller, at han godt selv kunne have lavet en leveringsplan på nettet. Mange isoleringsproducenter tilbyder i dag sådan en service. Men med ISOVER som leverandør fik han mulighed for at tage personlig kontakt til en salgs- og logistikmedarbejder på fabrikken. Her har man mange års erfaring i logistik, og ISOVERs medarbejdere sørgede for en optimal plan for hvert enkelt læs af isoleringsmaterialer.

Perfekte læs med isolering

Leveringen af ISOVER-materialerne forløb perfekt. Hver dag stod der nøjagtig det pallelæs på byggepladsen, som skulle bruges. Det var groft sagt bare at tage materialerne fra en ende af og så arbejde sig fra det ene hjørne af taget hen til det andet. Ifølge Kurt Kristensen var isoleringsarbejdet blevet langt dyrere og havde taget meget længere tid uden det forarbejde, som ISOVER stod for.

Nu kan odenseanerne og byens gæster nyde det smukke Odeon med den fine akustik og det behagelige indeklima. De tænker næppe over det. Men det vellykkede byggeri skyldes erfarne og opfindsomme mennesker i alle led af en kompliceret proces – lige fra arkitekten til entreprenøren og bygherren. Og hele vejen igennem var Saint-Gobain med på sidelinjen, når de hårdeste nødder skulle knækkes, og der skulle findes smarte og billiggørende løsninger på de udfordringer, der opstod undervejs. God byggestyring handler om at få det bedste ud af alle involverede parter, og det lykkedes i Odeon-bygningen.

Kontakt
Back top