Title

Østerfælled Torv

Teaser
På Østerfælled Torv i København har Ejendomsselskabet Balder gennemført en større renovering af 525 lejeboliger, hvor de gamle vinduer blev udskiftet med energivenlige vinduer og franske altaner. Ruderne fra projektet gav i alt 72.000 kg glas, som kom til at indgå i cirkulær produktion af ny glasuld. Det er glas nok til at isolere taget eller loftet på ca. 500 lejligheder på 70 kvadratmeter.
Title

Krav om glas-sortering i udbuddet

Description

Det kræver lidt ekstra planlægning forud for et renoveringsprojekt at ændre på sædvanlig praksis og lave glas fra de kasserede ruder om til nyt isoleringsmateriale, men modellen er for alvor ved at fænge an med energirenoveringsprojekter i hovedstaden i førerrollen.

Noget der blandt andet skyldes, at ejendomsselskaber og andre bygherrer stiller krav i udbuddet om, at glasset fra energirenoveringen skal sorteres og de udtjente ruder sendes til cirkulær produktion af glasuld. Hvis vinduerne vel at mærke ikke kan genbruges.

Bygningernes ejer, Balder Danmark, ønskede at genbruge så mange materialer som muligt i forbindelse med renoveringen af de mange vinduer på Østerfælled Torv. Men langt de fleste vinduer fra projektet er i så dårlig stand, at de ikke egner sig til at blive restaureret eller genbrugt én til én. Derfor valgte vi i samspil med JJW-arkitekter at gøre det til et krav i udbuddet, at entreprenøren skulle gøre brug af ’Fra glas til uld’-modellen. På den måde lever projektet op til Balder Danmarks ambition om at genanvende så mange gamle byggematerialer som muligt

Jonas Uffe Møllenborg, bygherrerådgiver for Balder Danmark
Description

På energirenoveringsprojektet på Østerfælled Torv har Ejendomsselskabet Balder og Saint-Gobain Isover et tæt parløb om ’Fra glas til uld’-modellen med Hovedstadens Bygningsentreprise.

Hovedstadens Bygningsentreprise havde 15 håndværkere beskæftiget på projektet, heraf 11 tømrere, der udførte arbejdet med at udskifte de mange, gamle vinduer med nye, energivenlige vinduer og franske altaner.

 

I stedet for at smide 3.700 gamle ruder i containere med det øvrige renoveringsaffald, så sørger tømrerne for at adskille rammer og glas på stedet. Glasset sættes på nogle særlige paller og ender derefter på Isover-fabrikken i Vamdrup, hvor det bliver omdannet til glasuld.

Sorteringsarbejdet på selve byggepladsen er en ny arbejdsgang, som tømrerne hurtigt har vænnet sig til, og den cirkulære tilgang til glas ved udskiftning af vinduer er nu ved at blive indarbejdet i hele entreprenør-virksomhedens dna.

Del dokument
eller