Title

Vigerslev Engpark

Teaser
Efter en større renovering er 9,7 tons glas fra gamle og udtjente vinduer blevet smeltet om, så de fremover kan spare på energien i ejendommene, hvor de blev taget ned.
Title

650 gamle vinduer er kommet tilbage som isolering

Description

På EF Vigerslev Engpark blev ambitionen om at passe godt på miljøet sat i førersædet. I stedet for at ende på en genbrugsplads har de gamle vindueselementer fra en større tag- og facaderenovering af EF Vigerslev Engpark i Valby fundet ny anvendelse.

Det er rådgiveren Plan1 samt Arne Pedersen A/S, der tog initiativ til at benytte konceptet ’Glas til uld’, der sikrer hensigtsmæssig recirkulering af glasset fra udtjente vinduer. I alt blev bygningernes 9.700 kg glas omdannet til 450 m3 glasuld, hvilket fuldt ud dækker isoleringsbehovet i Vigerslev Engpark.

Vi har alle et ansvar for at passe så godt som muligt på miljøet og på de ressourcer, vi allerede har taget i brug. En af måderne er at minimere mængden af affald og i stedet sikre at vi genanvender så meget som muligt – og ikke mindst så smart som muligt. Det, at de gamle vinduer nu kommer tilbage som effektivt isoleringsmateriale med lang levetid til det samme byggeri, de blev fjernet fra, synes vi giver rigtig god mening

Klaus Winterskov, projektleder, fra Plan1
Title

Simpel proces

Description

Selve processen på byggepladsen er simpel og ikke meget anderledes end den normale praksis: I stedet for at de gamle vinduer bliver smidt i en container og kørt på modtageanlæg, bliver de taget nænsomt ud og stillet på paller. Dermed er det muligt at bevare så meget glas som muligt og sikre at mængden af glasuld, der kommer tilbage fra Isover, er stor nok til at dække behovet i Ejerforeningen.

 

Arne Pedersen A/S er positivt stemt over konceptet og anvender det på flere igangværende projekter i tæt samarbejde med Isover. De ser ingen problemer ved håndteringen, hverken praktisk eller administrativt.

 

Ved at vi samarbejder på tværs af virksomhederne med en fælles målsætning om at reducere, genanvende og effektivisere brugen af vores ressourcer kan vi være med til at støtte op om den grønne omstilling

Rasmus Nordahl, sektionsdirektør fra Arne Pedersen A/S
Description

Fotos: Jonas Krøner Photography

Del dokument
eller