Lyd, lys og luft integreres for første gang i nyt indeklima-koncept

ons, 10/31/2018 - 10:22
Det Saint Gobain-ejede selskab aereNmore har, som de første i Danmark, integreret frisk luft, god akustik og dynamisk belysning i én samlet ’indeklima-pakkeløsning’
aereNmore på Byens Skole

Dårligt indeklima går ud over helbredet, trivslen og indlæringen - men der eksisterer endnu ingen facitliste på et godt indeklima i alt nybyggeri og renoveringer. En god idé og et lovende test-forløb har nu fået Saint-Gobain til at satse målrettet på en helt ny type rådgivnings- og entrepriseopgaver; det Saint Gobain-ejede selskab aereNmore har, som de første i Danmark, integreret frisk luft, god akustik og dynamisk belysning i én samlet ’indeklima-pakkeløsning’ ved renoveringer og nybyggeri - dvs. planlægning, rådgivning, al entreprise med håndværkere og efterfølgende kvalitetsmålinger.

Efter at første lyd, lys og luft-entreprise er fuldendt med succes på Byens Skole i Valby, er flere projekter i pipeline og virksomheden har modtaget flere invitationer til at byde ind på store renovationsprojekter. Målgruppen er især skoler, institutioner og andre læringsmiljøer, hvor dårligt indeklima er skyld i nedsat indlæring og trivselsproblemer for fx børn, elever, lærere og pædagoger. Men også kontormiljøer, hvor et godt indeklima har stor påvirkning på medarbejdernes trivsel, helbred og effektivitet.

Fokus på energirenovering skygger for indeklima og trivsel
 ”Især kommunale bygherrer kan have store udfordringer med at få designet og skabt rum med godt indeklima under en byggeproces, der i forvejen er kompleks. Fokus er tit på energirenovering, og det skygger for behovet for et optimalt indeklima og slutbrugernes trivsel. Derfor har vi, som de første i Danmark, taget skridtet til en samlet og bæredygtig indeklima-løsning med både rådgivning, entreprise og resultatmålinger, og vi mærker allerede nu en stor interesse fra markedet for renoveringer af fx skoler,” siger Mats-Arne Olsson, idémanden bag det nye indeklima-koncept og Managing Director i aereNmore.

Han har en fortid som Managing Director i den Saint-Gobain-ejede virksomhed Gyproc, der blandt andet producerer gipsplader til akustiklofter. Gipspladerne er designet med en masse små huller i hver enkelt gipsplade, der har til formål at absorbere og dæmpe lyden. Nogle af Mats-Arne Olssons medarbejdere fik den idé at bruge hullerne den modsatte vej til at blæse frisk luft ind i rummet og på den måde fordele den rene og friske luft i hele rummet – såkaldt diffus ventilation. Metoden blev testet af Saint-Gobains videnskabsfolk i samarbejde med DTU og viste sig særdeles effektiv, fordi den bruger hele loftet som indblæsningskanal. Målere i rummet måler konstant CO2-niveauet, og så snart det bliver for højt, bliver der lukket mere luft ind i rummet. Ud over frisk luft og god akustik er dynamisk og intelligent belysning også integreret i aereNmores indeklima-løsning, så lamperne fx automatisk indstilles til at sprede sollys-lignende belysning på dage, hvor der ikke slipper nok dagslys ind i lokalet. 

Frisk luft og god akustik har givet roligere børn
Det var bl.a. et alt for højt CO2-niveau i luften, der vejede tungt, da Byens Skole i Valby skulle beslutte sig for, om det var en god idé at investere i et godt indeklima under en gennemgribende renovering af mellemtrinnets lokaler (4.-6. klasse). Og da den nyrenoverede bygning blev taget i brug i år efter sommerferien, var der ifølge skoleder Morten May også sket nogle helt afgørende forandringer med indeklimaet som blandt andet har betydet en langt større ro blandt børnene i lokalerne end før:

”Vi fik opsat indeklimamålere forud for renoveringen, og allerede om morgenen var koncentrationen på 800-1000 ppm. Niveauet accelererede hurtigt til daglige peaks på 2000 ppm, hvilket er det dobbelte af den øvre grænse, som myndighederne anbefaler. Efter renoveringen mærker vi en meget tydelig forbedring. Vi er ved at undersøge, hvad det konkret betyder for børnenes kognitive evner, men det er allerede nu indlysende, at der er en langt større ro end før og komforten er samlet set meget bedre. Med aereNmores diffuse og intelligente ventilation har børnene ren luft, uanset hvor i bygningen de opholder sig, og uanset hvor mange børn, der er samlet på ét sted. Akustikken er også god og lysmæssigt er det fantastisk med lyspaneler, der fungerer som ovenlysvinduer med behageligt og tilstrækkeligt lys uanset årstiden og vejret udenfor,” siger Morten May, skoleleder på Byens Skole.

CO2-koncentrationen påvirker børns indlæring
I tråd med aereNmores koncept med at måle effekten af det nye indeklima-system, er der nu igangsat et videnskabeligt studie i samarbejde med DTU for at måle, hvordan forskellig påvirkning af lys og luft påvirker de kognitive evner hos eleverne på Valby Skole.

”Et studie fra DTU viser, at 91 procent af de undersøgte skoleklasser i Danmark i løbet af skoledagen har et CO2-niveau, der er højere end de 1000 ppm (parts per million), som myndighederne anbefaler som øvre grænse. Og selv i nyrenoverede bygninger er indeklimaet ofte dårligt. Det er et problem, eftersom der for længst er påvist en direkte sammenhæng mellem børns indlæring og CO2-koncentrationen,” understreger Mats-Arne Olsson.

aereNmore startede sidste år for at teste, om det danske marked og byggebranche er klar til et helt nyt entreprise- og rådgivningskoncept. Og det har vakt stor interesse i branchen, blandt andet fordi bygherren undgår ekstra omkostninger og forsinkelser og slipper for en masse besvær med at håndtere tre forskellige entrepriser med hver sin underskov af underleverandører. aereNmore står for hele processen fra design til installation og varetager kontakten med alle underleverandører. Den samlede løsning med lyd, lys og luft i én entreprise er desuden en bæredygtig løsning både fra et socialt, et økonomisk og et miljømæssigt aspekt. Der bruges for eksempel mindre materialer og mindre affald, fordi det nye indeklima-koncept er én samlet installation.

Back top