Akustisk komfort

Hvordan lyd opfører sig i bygninger har en stor betydning for vores trivsel

Lydkomfort

Lyden af en bygning påvirker den opfattede komfort meget. Det handler om ikke at blive forstyrret af uønsket lyd udefra, mellem rummene og mellem etagerne, men også om et behageligt lydniveau og eliminering af forstyrrende ekko i rummene. Et godt lydmiljø har en positiv effekt på vores velvære, produktivitet og kommunikation.

 

Et behageligt lydmiljø

Vi sover bedre, når vi ikke bliver forstyrret, det er nemmere at koncentrere sig, når man ikke bliver forstyrret af uønsket lyd, og det er nemmere at kommunikere, når man kan høre tale tydeligt og på et behageligt niveau. Mennesker opfatter lyde og lydstyrke subjektivt, men det er muligt at skabe et behageligt lydmiljø ved at sørge for god lydisolering og -absorption, som styres af objektive målinger som lydtryk (dB), efterklangstid og taletydelighed.

 

Jonas Christensson
Det handler om at skabe et indendørsmiljø, som er en kombination af god luftkvalitet, behagelig temperatur, godt lydmiljø og god lyskvalitet. Alle disse faktorer skal afvejes og tilpasses menneskers behov.
Jonas Christensson
Comfort Developer, Saint-Gobain Nordic and Baltic
Back top