Title

ISOVER FireProtect 150

Teaser
Til brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner og ståltrapeztage.
FireProtect til brandisolering af stålkonstruktioner
Title

FireProtect 150

Description

ISOVER FireProtect® 150 er et enkelt system til begrænsning af temperaturstigningen i stål.
 
Systemet kan anvendes til beskyttelse i 30 – 180 minutter. Det består af ISOVER FireProtect 150 plader af specialfremstillet stenuld, som fastgøres med svejsepins.
 

Ved konstruktioner, der udelukkende består af små standard IPE- og HE- profiler samt firsidigt påvirkede rektangulære profiler kan anvendes en mere enkel montagemetode med ISOVER FireProtect® Screws.

FireProtect 150 dimensioneres ud fra følgende tre parametre:

 • Kritisk ståltemperatur
 • Foreskrevet brandmodstand for konstruktionen (antal minutter)
 • Stålprofilets sektionsforhold (U/A forholdet)

 
Se hele FireProtect Montagevejledingen her:

Image
FireProtect til brandisolering af ståltrapezplader
Title

Brandbeskyttelse af ståltrapezpladetag

Description

Et ståltrapeztag, der er isoleret udvendigt mod energitab, mister hurtigt bæreevnen ved brandpåvirkning nedefra. Ved god varmeisolering på ydersiden stiger temperaturen i trapezpladen hurtigt og den mister bæreevnen. 
Derfor skal taget brandbeskyttes nedefra, hvor der er behov for brandkamserstatning eller beskyttelse mod høj/lav vinkelsmitte.

Ståltrapeztaget kan beskyttes mod brandpåvirkning nedefra med Isover FireProtect monteret under stål trapezpladerne.

 

Med 30 mm FireProtect® 150 kan trapezpladetaget opnå brandklasse REI60

Løsningen kan anvendes, hvor følgende betingelser er opfyldt:

 • Taghældning: 0° - 15°
   
 • Maks. belastning på taget: 1 kN/m2
   
 • Trapezpladens tykkelse: min. 0,75 mm
   
 • Trapezpladens profilhøjde: min. 153 mm
   
 • Langsgående samlinger I trapezpladerne sikres med selvskærende skruer 4,8 x 19 mm med afstand maks. 500 mm
   
 • Trapezpladerne fastgøres til de bærende bjælker i.h.t. leverandørens anvisninger.
   
 • Klassifikation i.h.t. EN 13501-2:2016: 7.3.3

 

Du kan anvende vores beregningsprogram FireProtect Calc til beregning af brandbeskyttelse med FireProtect 150.

Del dokument
eller