Title

HVAC installationer i boligen

Teaser
HVAC er en betegnelse inden for ventilationsområdet og forkortelse for ”heating, ventilation and air conditioning”. HVAC anlæg i bygninger er med til at styre og regulere luftmængder, luftkvalitet og temperaturer, men kan også bruges til at øge sikkerheden i forbindelse med brand. Nedenfor kan du læse mere om isolering af HVAC installationer.

HVAC Installationsdele dimensioneres i henhold til 6 isoleringsklasser. Isoleringsklassen afhænger af ventilationskanalens funktion og dens placering. Der skelnes mellem kanaler placeret indenfor klimaskærmen i en bygning opvarmet til over 5° C og kanaler placeret i en uopvarmet del af bygningen eller helt udenfor.

Isoleringstykkelser for de mest almindelige installationer kan aflæses i tabeller i ISOVER HVAC Håndbog. Man kan også beregne isoleringstykkelserne i programmet ISOVER IsoDim.

Title

Isolering af ventilationskanaler i bolig

Description

For at isoleringen kan monteres korrekt, er der behov for en fri afstand rundt om røret. Afstanden måles fra isoleringens færdige overflade. Derfor bør man have kendskab til den krævede isoleringstykkelse på det tidspunkt, hvor rørenes placering besluttes. I DS 452, henvises der til standarderne DS 1102, DS 1123 og DS 1135 for beregning af pladsbehov.
 

Uisolerede bæringer

Uisolerede bæringer virker som kuldebroer og reducerer isoleringsevnen med 15 % eller 25 % afhængigt af om kanalen er placeret i den opvarmede del af bygningen eller udenfor den isolerede klimaskærm. Derfor øges isoleringstykkelsen ved uisolerede bæringer.

Fastholdelse af isoleringen

I henhold til DS 452 skal isoleringen fastholdes i hele installationens levetid. Leverandøren af isoleringsmaterialet skal anvise en egnet fastgørelsesmetode. ISOVER fastholdelsesanvisning kan downloades ovenfor.

Afsluttende overflade

Isoleringen bør have en robust og rengøringsvenlig beklædning, i lokaler hvor der er personophold og aktiviteter. I udeklimaet skal isoleringen have en robust og vandafvisende beklædning. I ingeniørgange, kryberum og andre steder, hvor ventilationskanalen ikke er synlig eller udsættes for mekaniske påvirkninger eller vejrlig, behøves ingen afsluttende beklædning. Dog er en damptæt overflade nødvendig ved kondensisolering.

Den afsluttende overflades strålingstal, påvirker beregningen af isoleringstykkelsen. En blank overflade isolerer bedre end en mat og derved kan der i nogle tilfælde spares på isoleringstykkelsen .
Hvor der er regnet med strålingstal lavere end 0,18 bør rengøring og evt. polering af overfladen tages med i vedligeholdsplanen.

 

ISOVER-løsninger til ventilationskanaler:

CLIMCOVER Lamella Alu2 er en lamelmåtte med alu-beklædning til termisk isolering af rør og cirkulære kanaler.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

CLIMCOVER CR Alu2 (Crimp Wrap mineraluldsmåtte) er en ISOVER rulle til termisk isolering af rør og cirkulære kanaler.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

CLIMCOVER Slab og CLIMCOVER Slab Alu2 er hårde ISOVER plader, henholdsvis med og uden alu-belægning, til termisk isolering af rektangulære kanaler

 • Brandklasse: A2,A2-s2,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

U Protect Slab 4.0 Alu1 Black er en ISOVER mineraluldsplade til udvendig brandisolering af rektangulære ventilationskanaler.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 400 °C

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black er en ISOVER trådvævsmåtte til brandbeskyttelse i.h.t DS 428.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 400 °C

CLIMLINER Slab G1 Black er en ISOVER plade med sort glasvævsbelægning. Pladen monteres indvendig i kanalen til lyddæmpning af kanalstrækninger.

 • Brandklasse: A2,A2-s2,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 80 °C

ISOVER Cleantec G 35 er en ISOVER plade med sort glasvævsbelægning. Pladen monteres indvendig i kanalen til lyddæmpning af kanalstrækninger.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 100 °C
 • Typegodkendt: SP SITAC typegodkendelse 0422/94 og 2706/92.
Title

Isolering af rør i bolig

Description

Rørisolering har forskellige formål og beskytter ikke blot mod varmetab men også mod kondens og frost.

Afstandsforhold

For at isoleringsarbejdet kan udføres korrekt, kræves en fri afstand rundt om røret.
Afstanden måles fra den færdigt isolerede overflade. Det betyder, at man skal have kendskab til den nødvendige isoleringstykkelse på det tidspunkt, hvor rørenes placering besluttes. Til beregning af isoleringstykkelse kan benyttes ISOVER IsoDim beregningsværktøjet. DS 452, henviser til følgende standarder for beregning af pladsbehov. DS 1102, DS 1123 og DS 1135.

Uisolerede bæringer

Indregning af uisolerede bæringer er obligatorisk. Ved bæringer, der gennembryder isoleringslaget, reduceres isoleringsevnen med 15 % for installationsdele placeret inden for bygningsisoleringen og 25 % fra rør placeret uden for bygningsisoleringen. Det kompenseres der for med ekstra isoleringstykkelse.

Fastholdelse af isoleringen

DS 452 foreskriver, at isoleringen fastholdes i hele installationens levetid. Det påhviler producenten at anvise fastgørelsesmetoden. ISOVER fastholdelsesanvisning kan downloades ovenfor.

Afsluttende overflade  

I kryberum og andre steder, hvor installationen ikke er synlig eller udsat for mekaniske påvirkninger eller vejrlig, kan isoleringens overflade af alufolie eller papir udgøre den færdige overflade.
 
I befærdede omgivelser bør isoleringen forsynes med en robust og rengøringsvenlig beklædning.
Beklædningen kan samtidig tjene dekorative formål.
 
Udendørs skal isoleringen forsynes med en robust og vandafvisende beklædning.
 
Strålingstallet for den afsluttende overflade indgår i beregningen af den nødvendige isoleringstykkelse.  En blank overflade giver den bedste isoleringsevne. Hvis der regnes med strålingstal lavere end 0,18 bør rengøring og evt. polering af overfladen indgå i vedligeholdsplanen.

 

ISOVER løsninger til isolering af rør:

CLIMCOVER Lamella Alu2 er en ISOVER lamelmåtte med alu-belægning.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

ISOVER Boaflex Pipe Section er en fleksibel ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. ISOVER Boaflex Pipe Section er bøjelig og kan med fordel anvendes på forholdsvis små rørstørrelser, og hvor der er mange bøjninger. Boaflex pipe Section fås i størrelserne Ø 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 60.

CLIMPIPE Section Alu2 er en formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. CLIMPIPE Section Alu2 har den bedste isoleringsevne og kan derfor med fordel bruges på rørstrækninger, hvor der er brug for at optimere isoleringstykkelsen. CLIMPIPE Section Alu2 fås i størrelserne Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 60, 64, 70, 76, 83, 89, 102, 108, 114, 133, 140, 168, 219, 273.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C

Lamelmåtter skæres til i længder, der passer til rørets omkreds og svøbes om røret. ISOVER Lamelmåtter kan således tilpasses varierende rørstørrelser og derfor med fordel anvendes ved isolering af installationer med mange forskellige rørstørrelser.

Rørskåle er tilpasset rørstørrelserne, og skal kun i mindre grad tildannes på pladsen. De er derfor hurtigere at montere. 

Title

Isolering af faldstammer/tagnedløb

Description

Der er ofte behov for støjdæmpning på faldstammer og indvendige tagnedløb. Støjdæmpning kan udføres med CLIMCOVER Lamella Alu2 eller CLIMPIPE Section Alu2, evt. kombineret med en afslutning med et eller to lag gipsplade.

For rørstørrelser op til Ø 150 mm kan begge krav opfyldes med 40 mm CLIMCOVER Lamella Alu2 eller 30 mm CLIMPIPE Section Alu2. Alle samlinger skal lukkes med diffusionstæt tape for at sikre mod kondens.
 
Isoleringen fastholdes med vindseltråd eller lignende. ISOVER fastholdelsesanvisning kan downloades ovenfor.

Afstandsforhold

Der kræves en fri afstand rundt om røret, for at isoleringsarbejdet kan udføres korrekt. Afstanden gælder fra den færdigt isolerede overflade. Derfor skal man have kendskab til minimum isoleringstykkelsen, når rørenes placering besluttes. DS 452, henviser til følgende standarder for beregning af pladsbehov. DS 1102, DS 1123 og DS 1135.

Uisolerede bæringer

Hvor bæringer, der gennembryder isoleringslaget, reduceres isoleringsevnen med 15 % for installationsdele placeret inden for bygningsisoleringen. Det kompenseres der for med ekstra isoleringstykkelse.

 
Afsluttende overflade

I installationsskakte og andre steder, hvor installationen ikke er synlig eller udsat for mekaniske påvirkninger, kan isoleringens overflade af alufolie udgøre den færdige overflade. I befærdede omgivelser bør isoleringen forsynes med en robust og rengøringsvenlig beklædning. Beklædningen kan derudover fungere som dekorativ overflade.

 

ISOVER løsninger til isolering af faldstammer/tagnedløb:

CLIMCOVER Lamella Alu2 er en ISOVER lamelmåtte med alu-belægning.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

CLIMPIPE Section Alu2 er en formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. CLIMPIPE Section Alu2 har den bedste isoleringsevne og kan derfor med fordel bruges på rørstrækninger, hvor der er brug for at optimere isoleringstykkelsen. CLIMPIPE Section Alu2 fås i størrelserne Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 60, 64, 70, 76, 83, 89, 102, 108, 114, 133, 140, 168, 219, 273.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C

 

Title

Isolering af skorstene

Description

Gamle skorstene med en dårlig isolering er beregnet til en kraftig optænding for at skabe opdrift. Nyere brændeovne er designet til at afgive så meget varme som muligt til indeluften, så røggassen har en forholdsvis lav temperatur når den rammer skorstenen. Ved at isolere skorstene udvendigt hæver man temperaturen på skorstenen og derved reduceres den temperatur røggasserne behøver at have for at generere tilstrækkelig opdrift.

Der er en lang række gener forbundet med dårlig opdrift i skorstene. Nogen mere alvorlige end andre.
For det første risikere man at røgen bliver så afkølet at den slår tilbage i skorstenen og ind i opholdsområder. Derudover kan der opstå kondens der kan være syreholdig. Især ved skorstene i stål giver det en øget risiko for korrosion, og dermed en forkortet levetid på skorstenen. Der kan også dannes løbesod i kolde skorstene. Sammen med ophobningen af løbesod stiger risikoen for af der kan opstå skorstensbrænde.

Afhængigt af skorstenens udførelse kan en udvendig isolering også afhjælpe problemer med for høje overfladetemperaturer. Skorstene i stål kan isoleres med CLIMCOVER Lamella Alu2 eller ISOVER Ultimate, hvor temperaturen overstiger 250 grader.

Afstandsforhold

For at få godkendt opstillingen af en skorsten er der en række afstandskrav til brændbare materialer der skal overholdes. Afstandene er afhængige af skorstenens udførelse og de omkring liggende bygningsdele.
Afstanden til brændbart materiale skal fra stålskorstene og murede skorstene være mindst 100 mm. fra renselemme mindst 200 mm. Kanten af brændbare beklædninger, der er højst 30 mm tykke, kan anbringes umiddelbart op til murede skorstene. Afstanden til stålskorstene skal være mindst 50 mm.
Afstande måles til den udvendige side af skorstenen.

Bjælker, spær og trappevanger kan anbringes direkte op ad murede skorstensvanger, når vangerne er mindst 228 mm tykke, eller skorstenen er udført i tilsvarende isoleret konstruktion, f.eks. som elementskorsten med mindst 108 mm skalmuring eller som muret skorsten med 108 mm vanger og skorstensforing og isoleret fra træværket med mindst 20 mm ISOVER Ruller, Formstykker eller Flex.
Kanten af brændbare beklædninger, der er højst 30 mm tykke, kan anbringes umiddelbart op til murede skorstene. Afstanden til stålskorstene skal være mindst 50 mm. (Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778).

 

ISOVER løsninger til isolering af skorstene:

CLIMCOVER Lamella Alu2 er en ISOVER lamelmåtte med alu-belægning.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

U TECH Roll MT 4.0 Alu1 er en mineraluldsrulle belagt med Alu på den ene side.

 • Brandklasse: A1,A1 Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 460 °C
Del dokument
eller