Title

Gyproc Arkivvægsystem

Teaser
Gyproc arkivvægsystemer beskytter data og papir mod brand, fugt, vand, hærværk, angreb og mod magnetisk påvirkning. Systemerne opfylder BS 120 kravet for opførelse af konstruktioner til arkivvægge.
Opbygning af Gyproc Arkivvægsystem

Systemerne er bygget som en trippelkonstruktion med gipsplader i tre lag samt dobbeltskeletvæg. Skeletvæggene er isoleret med mineraluld, der beskytter mod høje temperaturer i arkivet. Gyproc anbefaler at væggene beklædes med Gyproc IBS 1 eller IBS 2. På væggens arkivside monteres dampspærre for beskyttelse mod fugt.

Title

Sådan virker en arkivvæg

Description

Et grundlæggende konstruktionsprincip for arkivvægge i lette materialer er i store træk, at beklædningen nærmest brandrisikoen bør have høj varmemodstand og lav varmekapacitet. Beklædningen længst ind mod arkivet bør have så høj varmekapacitet som muligt. Mineraluld har høj varmemodstand og lav varmekapacitet, mens gipsplader har højere varmekapacitet, først og fremmest på grund af den store mængde kemisk bundet vand.

Den høje varmemodstand nærmest brandrisikoen bevirker, at varmeledningen i selve konstruktionen begrænses, og den høje varmekapacitet i beklædningen ind mod arkivet gør at denne kan optage en stor del af den begrænsede varme, som trænger ind. Derved begrænses stigningen i rumtemperaturen. Da beklædningerne i konstruktionen, som efter branden har de højeste temperaturer, samtidig har lav varmekapacitet, bliver eftervarmen mod arkivet mindre udtalt end ved arkivvægge af tunge konstruktioner.

Image
Opbygning af Gyproc dataarkivvægge
Title

Dataarkivvæg

Description
 1. 15,4 mm Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo
 2. 2 mm stålplade2)
 3. 15,4 mm Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo
 4. Gyproc GFR 45 DUROnomic lægte, cc 450 mm
 5. 45 mm mineraluld fx ISOVER Ruller eller Formstykker
 6. 30 mm mineraluld, min. 140 kg/m3 fx FireProtect 150
 7. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
 8. Gyproc ER 70 lægte, cc 450 mm
 9. 70 mm mineraluld fx ISOVER Ruller eller Formstykker
 10. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
 11. 0,2 mm plastfolie1)
 12. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
 13. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo

Klassificering: BS 120 (efter 120 minutter, temp. 55° C. Relativ luftfugtighed: Max. 85 %)

 

Bemærkninger

1) Beskyttelse mod fugt og vand: Plastfolie
2) Indbrudssikring: 2 mm stålplade (Kategori Rød) Det bør undgås at føre ventilationsrør eller lignende igennem arkivet. Det kan vise sig nødvendigt at tillægsisolere tilstødende betonvægge og -lofter. Af hensyn til røggasser er det meget vigtigt at være ekstra omhyggelig med væglofttilslutninger.

Image
Opbygning af Gyproc papirarkivvægge
Title

Papirarkivvæg

Description
 1. 15,4 mm Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo
 2. 2 mm stålplade2)
 3. 15,4 mm Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo
 4. Gyproc GFR 45 DUROnomic lægte, cc 450 mm
 5. 45 mm mineraluld fx ISOVER Ruller eller Formstykker
 6. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
 7. Gyproc ER 70 lægte, cc 450 mm
 8. 70 mm mineraluld fx ISOVER Ruller eller Formstykker
 9. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
 10. 0,2 mm plastfolie1)
 11. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo

Klassificering: BS 120 (efter 120 minutter, temp. 70° C. Relativ luftfugtighed: Max. 85 %)

 

Bemærkninger:

1) Beskyttelse mod fugt og vand: Plastfolie
2) Indbrudssikring: 2 mm stålplade (Kategori Rød). Det bør undgås at føre ventilationsrør eller lignende igennem arkivet. Det kan vise sig nødvendigt at tillægsisolere tilstødende betonvægge og -lofter. Af hensyn til røggasser er det meget vigtigt at være ekstra omhyggelig med væglofttilslutninger.

Del dokument
eller