Title

FN's verdensmål

Teaser
I Saint-Gobain arbejder vi med at bidrage til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
I Saint-Gobain arbejder vi med at bidrage til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vores strategi er tilpasset tolv af verdensmålene og til dels tilpasset tre. I Saint-Gobain Denmark har vi særligt fokus på SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11, SDG 12, SDG 13 og SDG 16.

Title

Mål 3: Sundhed og trivsel

Description

  

Vores løsninger

Vi bidrager til sundhed og trivsel med produkter, der renser luften og sikrer et godt indeklima:

 • Gyptone akustiklofter med Activ'Air, der nedbryder VOC'er
 • NOxRedux, en facadepuds fra Weber, der optager NOx-gasser fra luften og omdanner dem til uskadelige salte
 • Indeklima-løsning fra aereNmore, der kombinerer lys, lyd og luft
 • Ecophon lydabsorbenter
 • Isolering- og gipsløsninger, der er indeklimamærket og kan benyttes i miljømærket byggeri 

Håndværkere

Det er inden for byggeriet, at man har den allerstørste andel af mennesker, som går på arbejde om morgenen med smerter. På nogle områder er det helt op til 50 %. Det gør vi noget ved med materialer, som er lette at håndtere og montere:

 • Ergolite, en 25 % lettere gipsplade
 • Weber mobile mørtelværker, som skåner mod tunge løft
 • ISOVER glasuld, der er tilskåret, så det passer på mål og sparer arbejdsgange

Medarbejdere

Hos Saint-Gobain fokuserer vi både på sikkerhed, sundhed og et godt arbejdsmiljø. 

 • Fokus på sund kost
 • Sundhedsordning
 • Massage og zoneterapi
 • Rygestop-kursus
 • Førstehjælpskurser
 • Yoga og mindfulness
 • Pausegymnastik
Description

Kunder

Vi bidrager til studerendes og vores kunders uddannelse indenfor områder som brand, bæredygtighed og komfort, byggeoptimering, materialelære og arbejdsmiljø.

 

Medarbejdere

Vi uddanner løbende vores medarbejdere både med intern undervisning og eksterne kurser.

Description

Hos Saint-Gobain har vi nul-tolerance på diskrimination, ikke kun på køn, men også på alder, religion, oprindelse mm.

Koncernen har klare mål for, at der skal være kvindelige kandidater i alle slutrunder til nye stillinger, at topledelsen i de enkelte lande måles på antallet af kvinder i ledende stillinger, og at der sikres fleksible arbejdsforhold og hensyntagen til kvinder generelt. 

Image
FN's verdensmål 7: Bæredygtig energi
Title

Mål 7: Bæredygtig energi

Description

Verdens forbrug af fossile brændstoffer er mere end fordoblet de sidste 40 år, og det stiger fortsat. I Saint-Gobain Denmark køber vi grøn strøm til alle vores fabrikker.

Title

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Description

  

Historien viser, at økonomisk vækst er lig stigende miljøbelastning. Bæredygtig vækst handler derfor om at skabe vækst og bedre levevilkår uden at drive rov på ressourcerne. Vi bruger eksterne genbrugsmaterialer og intern produktionsaffald for at reducere vores forbrug af jomfruelige råvarer:

 • Genbrugsgips til nye gipsplader
 • Genbrugsglas til glasuldsisolering
 • Genbrugsglas til at lave nye glasprodukter
 • Rester fra mørtelværker til Stolpebeton

I 2017 var der 42.322 arbejdsulykker i Danmark. Industri- og forsyningssektoren stod for 6748 af disse ulykker, og bygge- og anlægsbranchen for 5292.

Vi har stort fokus på at reducere antallet af arbejdsulykker på alle vores lokationer:

 • Eksterne håndværkere skal igennem sikkerhedskursus, inden de må arbejde på vores fabrikker. 
 • Medarbejdere uddannes til at udføre sikkerhedsaudits, ligesom vi registrerer såkaldte ”nærved”-ulykker til videre læring og forbedring. Vi holder løbende EHS-dag med fokus på Sikkerhed, Sundhed og Miljø.
Title

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Description

Koncernens overordnede mål er at reducere CO2-udledningen med 20 % inden år 2025. Det gør vi ved kontinuerligt at lave tiltag på vores produktionssteder for at optimere vores energiforbrug, energikilder og brug af råvarer. 

Title

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Description

Ifølge McKinsey Global Institut vil byggeriet kunne øge produktiviteten med 8-9 % og reducere omkostningerne med 6-7 %. Saint-Gobain byder ind med videndeling og samarbejde (Green Solution House, Rebus, Gate 21), kvalitetsløsninger, byggeoptimering, digitale værktøjer, logistik, services mm.

Image
FN's verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Title

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Description

Vi benytter så høj en andel af genbrugsmaterialer og internt produktionsaffald som muligt i vores produkter - uanset om det er genbrugsglas i vores glasuld eller genbrugs- og industrigips i vores gipsløsninger, der igen kan indgå i kredsløb efter endt brug. 

Det er et erklæret mål at reducere mængden af farligt affald mest muligt. Derfor har vi nedsat kemikalieudvalg, der blandt andet arbejder med at

 • registrere hvilke kemikalier, vi har på matriklen, og reducere antallet,
 • godkende de kemikalier der anvendes på vores fabrikker, af os selv såvel som af eksterne.
 • finde bedre alternativer, hvor det er muligt.
Title

Mål 13: Klimaindsats

Description

Ud over den effekt for at mindske klimabelastningen, som vores løsninger leverer i brugssituationen, arbejder vi med en række interne reduktionsmål. Dette betyder blandt andet at vi arbejder på at mindske vores energiforbrug, CO2 udledning, råmaterialer, affald og vandforbrug.

Title

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Description

Selvom Danmark er blandt verdens mindst korrupte lande bliver alle Saint-Gobain medarbejdere, også danske, undervist i at være opmærksomme på og undgå korruption.

Del dokument
eller