Title

Etageadskillelse

Teaser
En etageadskillelse er hele den bærende konstruktion (dæk, loft og gulv) mellem bygningens etager. Her på siden finder du forskellige typer af etageadskillelse konstruktioner samt et udsnit af de Saint-Gobain produkter og løsninger, som kan benyttes i etageadskillelser.

Etageadskillelsen er enten udført i beton (tungt etagedæk) eller som bjælkelag (let etagedæk) bestående af træ eller stål. Dæk af jernbeton er enten skiver af præfabrikerede elementer eller massive plader støbt på stedet. Betondæk kan også være opbygget af mindre enheder i kombination med andre materialer og udstøbt på stedet (kombinerede dæk/hulstensdæk).

Title

Tunge etagedæk

Description

Tungt etagedæk

Tunge etagedæk benyttes typisk i etagebyggeri, hvor det også er med til at skabe stabilitet. Det kræver en tung ydervægskonstruktion på grund af den høje vægt af betonen. Fordelen ved et betondæk er den gode lydreduktion og de gode brandegenskaber.

Ved betondæk placeres isoleringen ovenpå dækket, enten mellem strøer eller som underlag for svømmende gulv. Under betondækket kan der isoleres ved at lave et nedhængt loft med isolering bag loftbeklædningen, eller ved at montere et system som ISOVER Duo. Valget af løsning afhænger især af rummets funktion.

Hvis betonen er fugtig ved udlægning af fugtfølsomme gulvbelægninger, såsom trægulve, skal der udlægges en fugtspærre, så man undgår fugtoptag fra dæk til gulv.

Title

Lette etagedæk

Description

Let etagedæk

Lette etagedæk benyttes typisk i halvanden og toplans byggerier samt i lette byggerier. Løsningen er ofte hurtigere og billigere at udføre end det tunge etagedæk.

Isoleringen placeres mellem træbjælkerne, eventuelt suppleret med en ISOVER Trinlydsplade over bjælkerne som underlag for et svømmende gulv.

Title

Efterisolering af etageadskillelse

Description

En efterisolering af etageadskillelse kan givet øget komfort ved bedre lydforhold og mindre kolde gulve.

Hvis der er tale om en etageadskillelse med gulvvarme eller mellem rum, hvor der er en temperaturforskel på over 5 ˚C, er der også krav til varmeisolering. Krav kan findes i gældende bygningsreglement
 
Krav til akustisk og brand finder du i ”Anvisning i brand- og lydisolering”.
 

 

Efterisolering af etageadskillelser af beton

Isolering ovenpå et betondæk gøres ved at lave en ny gulvkonstruktion, enten som svømmende gulv, eller som trægulv på strøer. Er der allerede et trægulv på strøer, men ingen isolering mellem, kan dette udlægges.
 
Under dækket kan der isoleres ved at lave et nedhængt loft med isolering bag loftbeklædningen, eller ved at montere et system som ISOVER Duo. Valget af løsning afhænger især af rummets funktion.
 

Efterisolering af etageadskillelser af træbjælkelag

Isolering ovenpå en bjælkelagskonstruktion gøres ved at lave en ny gulvkonstruktion, hovedsageligt et svømmende gulv.
 
Under bjælkelaget kan der isoleres ved at lave et nedhængt loft med isolering bag loftbeklædningen, eller ved at montere et system som ISOVER Duo.
 
I ældre etageadskillelser af træbjælkelag kan der være et indskudslag, eventuelt med lerindskud. Der kan isoleres i nederste hulrum og ovenpå lerindskuddet med enten ISOVER Formstykker og Ruller eller ved indblæsning af ISOVER InsulSafe.
 
For etageadskillelser med ens temperatur- og fugtforhold på begge sider, er det ikke nødvendigt med en dampspærre, da der ikke vil opstå en damptryksforskel der kan drive fugten ind i konstruktionen.

Title

Saint-Gobain etagedæk systemer

Description

Gyproc TCA Etagedæk er et let dæk udført med Gyproc C-profiler i stål, som de bærende elementer. Dækket har en brandmodstandsevne i 30 eller 60 minutter afhængig af, hvilken beklædning der monteres på konstruktionens underside. På de bærende C-profilers overside er der monteret en trykfordelende trapezplade, hvorpå der er udlagt Gyproc Gulvplank eller alternativt udstøbning af beton på ”svanehaleplade” i vådrum. Gyproc TCA Etagedæk løsningen kan bygges med spændvidder op til ca. 8 meter i fx boliger og op til ca. 5 meter ved tungt erhverv.

Gyproc Træbjælkelag er løsninger, hvor det bærende element er en træbjælke som beklædes på undersiden med en brandbeskyttende beklædning i form af gipsplader.

For mere information om projektering af Gyproc ECT Etagedæk og Gyproc Træbjælkelag se Gyproc Håndbog.

Title

Gulv

Description

Øverste lag i etageadskillelsen er gulvbelægningen, som er delt op i to hovedtyper: den bærende gulvbelægning og den ikke bærende gulvbelægning.

Den bærende gulvbelægning er typisk massive trægulve af planker eller stavparket. Da gulvbrædderne kan bære sig selv samt vægten af personer og møbler, kan de ligge på strøer eller træbjælker.

Ikke-bærende gulvbelægninger som fx lamelplank eller lamelplank ligger direkte på undergulvet, som så bærer og fordeler vægten.

Undergulvet kan enten være lagt på forskallingsbrædder, strøer, bjælker eller være sømmet eller limet på den underlæggende konstruktion. Det kan også lægges som et svømmende gulv, hvor selve gulvbelægningen ikke er fastgjort til underlaget. Mellemlægget, som kan bestå af en hård og trykfast ISOVER Trinlydsplade, i et svømmende gulv er med til at dæmpe trinlyd, da lyden ikke så let forplanter sig til de omliggende konstruktioner.

Ved fugtfølsom gulvbelægning, som fx trægulv, anvendes en fugtspærre for at beskytte mod jord- og byggefugt. Fugtspærren dækker hele betonpladen og udføres tæt omkring gennemføringer og ved samling med fundamentspap.

Title

Gulve i vådrum

Description

Vådrum er et rum, hvor der er vandpåvirkning og gulvafløb, fx badeværelser, bryggerser, storkøkkener mv. Hele gulvet, samt 10 cm op af væggen, i et vådrum skal udføres som et vandtæt gulv. Vådrum skal udføres, så der ikke kan ske skader fra vand og fugt, som typisk stammer fra utætheder i rørsamlinger eller omkring installationsgennembrydninger, manglende fald på gulvet mod afløb eller utilstrækkelige vådrumsmembraner. Gulvkonstruktionen i vådrum kan enten opbygges som en tung eller en let konstruktion.

Tung gulvkonstruktion i vådrum

En tung gulvkonstruktion består af beton, som typisk støbes på stedet. Hvis gulvkonstruktionen er udført i beton med en styrke på 20 MPa, skal den støbes i minimum 60 mm tykkelse ved gulvafløb. Alternativt kan den støbes i 45 mm tykkelse med specialbeton, mod at der anvendes vandtætningsmembran på betonen. I en etageadskillelse er det muligt at lave udstøbningen af betongulvet oven på Gyproc TCA etagedæk systemet.

Let gulvkonstruktion i vådrum

En let gulvkonstruktion benyttes typisk, hvor bygningskonstruktionen ikke kan bære en tung gulvkonstruktion. Lette materialer som krydsfiner eller andre stabile plader lægges oven på de bærende træbjælker, hvorefter konstruktionen vådrumssikres.

Vådrumssystemer

Det er et lovgivningskrav at der skal benyttes MK-godkendte produkter til at tætne vådrum. Produkterne hænger typisk sammen i systemer, som skal benyttes sammen for at opnå vandtæthed. Weber vådrum systemer er MK-godkendte og indeholder alt fra primer, vådrumsmembran, rør- og gulvmanchet til silikone og fliseklæb.

Title

Saint-Gobain gulvsystemer

Description

Designgulv

Designgulv er et robust gulv, der kan lægges hvor man end ønsker et råt New Yorker-look (dog kun indendørs). Designgulvet er specielt egnet til let industri, men fungerer også yderst godt til butikker, gallerier og i beboelse. Gulvet fås i flere forskellige farver. 

 

Lydgulv

Weber.floor lydgulv egner sig til etageejendomme, skoler, enfamiliehuse, hoteller mv., hvor man ønsker at reducere trinlyd og lyd mellem rum generelt. Som afslutning kan benyttes alle typer belægning fra plank til fliser og gulvtæpper.

Weber.floor lydgulv har en lav indbygningshøjde, en lav vægt og markedets bedste lydreduktion. Weber.floor lydgulve trinlydsdæmper med 18dB på en fast konstruktion.

 

Komfortgulv

Weber.floor komfortgulv er et komplet gulvkoncept, som kombinerer gulvvarme med en suveræn varmefordelingsevne og samtidig dæmper lyden af trin og anden støj. Gulvet anvendes typisk i boliger, kontorer, hoteller og undervisningslokaler og danner underlag for de fleste typer gulvbelægning fra parketgulve og klinker til tæpper.

 

Weber undergulv

Weber undergulv er velegnet som fundament i områder, der skal kunne holde til et stort dagligt brug, som storcentre, butikker, offentlige bygninger og kontorer.

Gulvet er hurtigttørrende, og kræver ikke efterbehandling, slibning eller spartling. Ved udlægning af en lagtykkelse

Title

Loft

Description

Som nederste lag i etageadskillelsen er loftet, som kan bestå af mange forskellige materialer. De mest almindelige lofter er af gips, trælister eller brædder, puds eller akustikplader.

Gipslofter er både billige og lette at montere. Pladerne sættes op på et skelet af træ eller stål, hvorefter de spartles i samlingerne, så de bliver usynlige. Til sidst sættes der evt. væv op og loftet males. Gipslofter kræver ikke meget vedligeholdelse, og holder sig pæne over tid. Et alternativ til almindelige gipsplader er Gyproc Habito fibergipsplader, som bl.a. kan bære 40 kg. i én skrue eller Gyptone akustikplader.

Gyptone akustikplader kan benyttes på hele loftet eller sammensættes med almindelige gipsplader

Image
Sådan kan Gyptone BIg se ud i en bolig

 

Akustikpladerne anvendes til at reducere efterklangstiden og dermed sikre bedre taleforståelse og mindre generende støj i rum. De gode akustiske egenskaber kombineret med de rene materialer med stor styrke, sikrer lang levetid og reducerer behovet for ressourcekrævende og miljøbelastende udskiftninger. 

Et alternativ til akustikplader i gips er Ecophon akustiklofter, som er fremstillet af glasuld med høj densitet. Ecophon loftspladerne kan påsættes beton, forskalling eller allerede eksisterende gipsloft.

Title

Saint-Gobain loftssystemer

Description

Nedhængte lofter med Gyproc GK

Gyproc GK til nedsænkede lofter består af bæreprofiler og tværprofiler i stål samt forskellige typer ophæng. Løsningen giver et plant og optimalt grundlag til montering af plader og er op til 50 % hurtigere at montere. Gyproc GK kan kombineres med standard gipsplader, Gyproc Planum, Gyptone BIG eller Rigitone BIG.

Nedhængte standardlofter med Gyproc stålprofiler

Til dette traditionelt nedhængt loft opbygges skelettet af primærprofiler, der ophænges i båndstål fastgjort til overliggende dækkonstruktion. Under primærprofilerne og vinkelret på disse monteres sekundærprofiler. Mod tilstødende vægge monteres skinner SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Skelettet beklædes med Gyproc gipsplader.

Gyproc buede lofter

Gyproc buede lofter opbygges af nedhængte valsede bæreprofiler (konkave eller konvekse), som fastgøres med stålbånd til den overliggende konstruktion. Under primærprofilerne monteres sekundærprofiler. Mod tilstødende vægge kan der anvendes Gyproc SKB 40/30 bøjbare skinne. Pladebeklædning består af forføjede gipsplader eller plader der kan tørbøjes på byggeplads.

Fritbærende lofter

Ved at bygge lofter som fritbærende konstruktioner undgår man fastgørelse til den ovenfor liggende etageadskillelse eller tagkonstruktion. Dette er specielt interessant ved høje krav til lydisolering, stor nedhængningshøjde, store bevægelser i ovenfor liggende konstruktioner eller at nedhængsstropperne til det nedhængte stålskinnesystem ikke får plads på grund af installationer i rummet over loftet. Loftets bæresystem kan udformes med Gyproc R og ER eller Gyproc DUROnomic GFR som primærbjælke. Ved større spændvidde kan Gyproc TCA letbjælker anvendes. Som sekundærprofiler vælges fx Gyproc S 25/85 eller S 45/80. Loftet bæres oppe af indervægge som fx Gyproc gipsplader på Gyproc XR stålskelet

AereNmore – Lyd, lys og diffus ventilation i én løsning

aereNmore er et loft, som indeholder én samlet indeklimaløsning bestående af diffus ventilation, akustikplader og indbygget lys. Løsningen bliver skræddersyet til det specifikke projekt, og vi levere alt fra designet til levering og installation samt efterfølgende målinger.

Del dokument
eller