Title

Eksempler på partnerskaber

Teaser
Vores tilgang til partnerskaber betyder, at vi engagerer os i både globale partnerskaber, i samfundspartnerskaber og i lokale partnerskaber.
Title

Partnerskaber - tætte relationer og netværk

Description

På globalt plan er Saint-Gobain medlem af World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og involverer sig særligt i WBCSD-initiativer vedrørende klimaforandringer, energieffektivitet i bygninger (BEE), bæredygtige byer og den cirkulære økonomi.

Vi er ligeledes et af medlemmerne i Global Alliance for Building and Construction, som blev lanceret på COP21.

Derudover er vi en af de få virksomheder, som er associate member af Sustainable Building Alliance, der samler vigtige spillere inden for bæredygtighedscertificering, f.eks. BREEAM eller DGNB.

I det følgende kan du læse mere om nogle af de partnerskaber, vi har været - eller fortsat er - engageret i Danmark.

Title

Rådet for bæredygtigt byggeri

Description

Vi har i Saint-Gobain opbygget en stærk relation til Green Building Councils over hele verden. Vi er globalt set en af de største partnere, og det tætte samarbejde er også gældende i Danmark, hvor vi deltager aktivt i Rådet for bæredygtigt byggeri, blandt andet som medlem af bestyrelsen.

Derudover bidrager vi til World GBC-strategien som medlem af Corporate Advisory Board - en udvalgt gruppe af virksomheder, der er verdensledende inden for bæredygtighed, og som vejleder og sparrer med WorldGBC om dens strategi og aktiviteter. Blandt de øvrige medlemmer af Green Building Councils Corporate Advisory Board findes blandt andet Siemens, JPMorgan Chase og Google. 

Title

Klimakarreen i København

Description

Klimakarréen på Østerbro er en del af projekt Klimakvarter - et fyrtårnsprojekt under Københavns Kommune. Projektet er det første af sin art i hovedstaden, og Saint-Gobain Denmark har spillet en nøglerolle i mange af projektets elementer. Både som rådgiver på projektets produkter og som leverandør af bæredygtige materialer og løsninger i tæt samarbejde med bl.a. Henning Larsen Architects.

I Københavns Klimakarre er der fokus på energirenovering og klimasikring i et gammelt etagebyggeri og tilhørende gårdmiljø. Projektet har ikke kun fokus på klimaet, men også på beboerne, som har fået forbedrede boliger med sundt indeklima, ligesom der har været fokus på skånsomme forhold for de håndværkere, der skal installere de bæredygtige løsninger fra høje stilladser i tæt bebyggelse. 

Evalueringer de kommende år skal vise energibesparelsen i Klimakarréen målt på kilowatt, kroner og ører. 

Image
Klimakarreen
Title

REBUS

Description

I Danmark deltager vi i REBUS (Renovating Buildings Sustainably)-projektet i Danmark. REBUS er støttet af Innovationsfonden og er det største innovationspartnerskab i byggebranchen i Danmark nogensinde. 

Målet med REBUS er at finde en model, hvor energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse reduceres med mindst 50 %, hvor ressourceforbrug reduceres med 30 % og hvor produktiviteten øges med 20 % ved at industrialisere bygningsrenoveringer og samtidig sikre et godt og sundt liv inde i bygninger.

Dermed er sigtet i REBUS samarbejdet potentielt at gøre en forskel hele vejen rundt – for bygherren, der skal træffe valgene; for entreprenøren, der skal udføre arbejdet; for menneskene i bygningerne, der skal have glæde af løsningerne; for branchen som sådan, der bliver mere effektiv, bl.a. gennem nye redskaber som REBUS’ IV20 og en ny-udviklet en konfigurator

Konfiguratoren giver bygherren mulighed for selv at designe sin facade baseret på et prædefineret katalog af muligheder. Samtidig får bygherren en estimeret pris, såvel som angivelse af forventet energiramme, luftkvalitet, lys og lyd, samt LCA.  

Med IV20 (IndeklimaVurderings-værktøj 2020), giver REBUS et bud på, hvilke parametre, der bør indgå i en vurdering af indeklimaet. IV20 omfatter temperatur, luftkvalitet, lys og lyd samt brugernes mulighed for at påvirke indeklimaet. 

Ud over Saint-Gobain tæller partnerskabet blandt andet Teknologisk Institut, DTU, AAU/SBI, Frederikshavn Boligforening, Himmerland Boligforening, Henning Larsen Architects, Enemærke & Petersen og COWI.

Del dokument
eller