Title

Re-cirkulering

Teaser
Re-cirkulering betyder, at man benytter affald som råstoffer i produktionen af nye materialer. Det giver rigtig god mening, både fordi der ikke sjældent er uanede mængder af råstoffer tilgængelige på jorden, og fordi vi ved at genanvende og genbruge materialer minimere mængderne af affald. Derudover er flere af de materialer Saint-Gobain genbruger med til at nedsætte energiforbruget og dermed CO2 udledningen fra vores fabrikker.

Hos Saint-Gobain re-cirkulerer vi en stor del af vores materialer, og vi arbejder kontinuerligt på at finde nye måder, at genbruge vores materialer på.

  • Glasulden fra Isover bliver fremstillet af op til 75 % genbrugsglas.

  • Den isolering, der bliver fraskåret i produktionen, bliver viderebearbejdet til hulmursisolering.

  • Gyproc gipsplader er fremstillet af op til 35 % genanvendt gips.

  • Vand re-cirkuleres og spildvarme genbruges i vores produktion.

  • Webers hydrauliske mørtler gør det nemt at skille mursten ad og genbruge dem.

Title

Genanvendelse af gips

Description

Gips er et af de få materialer, der i udgangspunktet kan recirkuleres uendeligt: Gamle gipsplader knuses og benyttes i produktionen af nye – til gavn for både byggeriet og miljøet.

Den cirkulære materialegenanvendelse sikrer, at gipsen lever videre i nye gipsplader frem for at ende i deponi. Det er med til at passe på verdens ressourcer.

Det, mener vi, er vigtigt. I Gyproc har vi derfor været med til at starte Partnerskab for Cirkulær Gips med en række andre dygtige aktører i værdikæden. Målet er gennem et bredt samarbejde at øge mængden af genanvendt gips. Og arbejdet er godt i gang!

Værdikæden er karakteriseret ved en række specialiserede aktører. I Gyproc er vi specialister i at producere gipsplader med en høj andel genanvendt gips. Vores øvrige samarbejdspartnere i værdikæden er fx specialister i affaldsindsamling og -håndtering.

 

Vil du vide mere om genanvendelse af gips? Læs mere i vores FAQ.

Title

Beton og mørtel

Description

Beton kan re-cirkuleres og tilsættes andre betonprodukter, samt benyttes som vejfyld. Ca. 90 % af Webers produkter (fx fra nedrivning, spild og overskydende materialer fra byggepladser) bliver re-cirkuleret. 

Fejlproduktioner genanvendes til stolpebeton, mens Weber Kalkmørtel giver mulighed for at rense og genbruge mursten.

Title

Glasuldsisolering

Description

Op til 75 % af råvaren i Isover glasuldsisolering er genbrugsglas fra blandt andet vinduer og flasker.

Fabriksspildet genanvendes som granulat til lofts- og hulmursisolering.

Overskydende og brugt isolering genbruges til Leca letklinker

Sammen med Leca og Norrecco, en af Danmarks største affaldsbehandlingsvirksomheder, har vi etableret en returordning og genanvendelseskæde, så overskydende isolering fra nybyg eller brugt isolering kan indsamles og indgå som råvare i Leca letklinker. Se mere om returordningen her. 

Gamle vinduer bliver til ny isolering

I en række renoveringer er de gamle vinduer blevet til ny isolering. Det skete blandt andet i AB Trekanten i København, hvor beboerforeningen havde fokus på miljø og bæredygtighed, da de skiftede vinduer. Ved udskiftningen blev 800 gamle ruder sendt til Isover fabrikken i Vamdrup og lavet om til isolering.

WOOL2LOOP

Saint-Gobain har været projektleder på et stort udviklingsprojekt, der arbejder med at udvikle et alternativt betonmateriale med udgangspunkt i mineraluldsaffald. Læs mere om projektet her.

Kontakt

Del dokument
eller