FN's verdensmål

I Saint-Gobain arbejder vi med at bidrage til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vores strategi er tilpasset tolv af verdensmålene og til dels tilpasset tre. I Saint-Gobain Denmark har vi særligt fokus på SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11, SDG 12, SDG 13 og SDG 16.

sdg3

Vores løsninger

Vi bidrager til sundhed og trivsel med produkter, der renser luften og sikrer et godt indeklima:

 • Gyptone akustiklofter med Activ'Air, der nedbryder VOC'er
 • NOxRedux, en facadepuds fra Weber, der optager NOx-gasser fra luften og omdanner dem til uskadelige salte
 • Indeklima-løsning fra aereNmore, der kombinerer lys, lyd og luft
 • Ecophon lyd-absorbenter
 • Isolering- og gips-løsninger, der er indeklimamærket og kan indgå i Svane-mærket byggeri 

Håndværkere

Det er inden for byggeriet, at man har den allerstørste andel af mennesker, som går på arbejde om morgenen med smerter. På nogle områder er det helt op til 50 %. Det gør vi noget ved med materialer, som er lette at håndtere og montere:

 • Ergolite, en 25 % lettere gipsplade
 • Weber mobile mørtelværker, som skåner mod tunge løft
 • ISOVER-glasuld, der er tilskåret, så det passer på mål og sparer arbejdsgange

Medarbejdere

Hos Saint-Gobain fokuserer vi både på sikkerhed, sundhed og et godt arbejdsmiljø. 

 • Fokus på sund kost
 • Sundhedsordning
 • Massage og zoneterapi
 • Rygestop-kursus
 • Førstehjælpskurser
 • Yoga og mindfulness
 • Pausegymnastik
   

sdg4

Kunder

Vi bidrager til studerendes og vores kunders uddannelse indenfor områder som brand, bæredygtighed og komfort, byggeoptimering, materialelære og arbejdsmiljø.

Medarbejdere

Vi uddanner løbende vores medarbejdere både med intern undervisning og eksterne kurser.

 

sdg5

Hos Saint-Gobain har vi nul-tolerance på diskrimination, ikke kun på køn, men også på alder, religion, oprindelse mm. Koncernen har klare mål for, at der skal være kvindelige kandidater i alle slutrunder til nye stillinger, at topledelsen i de enkelte lande måles på antallet af kvinder i ledende stillinger, og at der sikres fleksible arbejdsforhold og hensyntagen til kvinder generelt. 

 

sdg7

Verdens forbrug af fossile brændstoffer er mere end fordoblet de sidste 40 år, og det stiger fortsat. I Saint-Gobain Denmark køber vi grøn strøm til alle vores fabrikker.

 

sdg8

Historien viser, at økonomisk vækst er lig stigende miljøbelastning. Bæredygtig vækst handler derfor om at skabe vækst og bedre levevilkår uden at drive rov på ressourcerne. Vi bruger eksterne genbrugsmaterialer og intern produktionsaffald for at reducere vores forbrug af jomfruelige råvarer:

 • Genbrugsgips til nye gipsplader
 • Genbrugsglas til glasuldsisolering
 • Genbrugsglas til at lave nye glasprodukter
 • Rester fra mørtelværker til Stolpebeton

I 2017 var der 42.322 arbejdsulykker i Danmark. Industri- og forsyningssektoren stod for 6748 af disse ulykker, og bygge- og anlægsbranchen for 5292.

Vi har stort fokus på at reducere antallet af arbejdsulykker på alle vores lokationer:

 • Eksterne håndværkere skal igennem sikkerhedskursus, inden de må arbejde på vores lokationer
 • Medarbejdere uddannes til at udføre sikkerhedsaudits, ligesom vi registrerer såkaldte ”nærved”-ulykker til videre læring og forbedring. Vi holder løbende EHS-dag med fokus på Sikkerhed, Sundhed og Miljø.

 

sdg9

Koncernens overordnede mål er at reducere CO2-udledningen med 20 % inden år 2025. Det gør vi ved kontinuerligt at lave tiltag på vores produktionssteder for at optimere vores energiforbrug, energikilder og brug af råvarer. 

 

sdg11

Ifølge McKinsey Global Institut vil byggeriet kunne øge produktiviteten med 8-9 % og reducere omkostningerne med 6-7 %. Saint-Gobain byder ind med videndeling og samarbejde (Green Solution House, Rebus, Gate 21), kvalitetsløsninger, byggeoptimering, digitale værktøjer, logistik, services mm.

 

sdg12

Vi benytter så høj en andel af genbrugsmaterialer og internt produktionsaffald som muligt i vores produkter - uanset om det er genbrugsglas i vores glasuld, der efter endt brug kan benyttes i Leca-kugler, eller genbrugs- og industrigips i vores gipsløsninger, der igen kan indgå i kredsløb efter endt brug. 

Det er et erklæret mål at reducere mængden af farligt affald mest muligt. Derfor har vi nedsat kemikalieudvalg, der blandt andet arbejder med at

 • registrere hvilke kemikalier, vi har på matriklen, og reducere antallet,
 • godkende de kemikalier der anvendes på vores lokationer, af os selv såvel som af eksterne.
 • finde bedre alternativer, hvor det er muligt.

 

sdg13

Udover den effekt for at mindske klimabelastningen, som vores løsninger leverer i brugssituationen, arbejder vi med en række interne reduktionsmål. Dette betyder blandt andet at vi arbejder på at mindske vores energiforbrug, CO2 udledning, råmaterialer, affald og vandforbrug.

 

sdg16

Selvom Danmark er blandt verdens mindst korrupte lande bliver alle Saint-Gobain medarbejdere, også danske, undervist i at være opmærksomme på og undgå korruption.

Back top