Dokumentation

Bæredygtige bygninger bygges, hvis det er muligt, af bæredygtige materialer. En EPD kortlægger et produkts miljømæssige fodaftryk baseret på en vurdering af produktets livscyklus, der er uafhængigt verificeret af en akkrediteret tredjepart.

Hent EPD’er, LCAbyg filer, indeklimamærker og øvrig dokumentation af Saint-Gobain produkter her:

gyproc

isover

weber

glassolutions

vetrotech

ecophon

Back top