Dokumentation, værktøjer og services

Vi ved, at data om de materialer, du bruger, er nøglen til dine bæredygtige byggeprojekter, især hvis du sigter efter at certificere efter f.eks. LEED, BREEAM eller DGNB. Derfor leverer vi den dokumentation, du har brug for. Og du kan altid kontakte vores eksperter, hvis du vil vide mere.

Environmental Product Declarations (EPD)

Mange af vores produkter leveres med Environmental Product Declarations (EPD'er), som er tredjepartskontrollerede og tilgængelige for kunder, som ønsker at beregne deres bygningers påvirkning.

EPD'erne præsenterer resultaterne af en livscyklusanalyse (LCA), som vores eksperter udfører for at vurdere et produkts miljøpåvirkning. De er tredjepartskontrollerede af en uafhængig ekspert for at sikre, at de data, du får, er korrekte.

Du kan finde EPD'erne på vores landehjemmesider (se f.eks. Gyproc Sverige her eller Weber Norge der) eller direkte på de lokale EPD-platforme som EPD international eller EPD Norge.

epd

Anden dokumentation og tjenester

Når der findes lokale autoritative produktbæredygtighedsdatabaser, sørger vi for, at vores produkter er i dem.

I Sverige kan du f.eks. finde vores produkter i Byggvarubedömningen (BVB) eller SundaHus.

I Norge har vi offentliggjort et stort antal ECOproduct-datablande.

Vi leverer også specifik supplerende information og dokumenter, når der er behov for det i certificeringsprocessen, f.eks. ISO 14001-certifikater til vores anlæg eller Indoor Air Quality-mærkater, som det finske M1.

comfopoly

Back top