Økoinnovation og forpligtelser

Hos Saint-Gobain mener vi, at vi i dag må arbejde på morgendagens løsninger. Vi vil være på forkant med innovative bæredygtige løsninger, og vi er klar til at udvikle den næste generation af løsninger.

Øko-innovation

Vores ambition er at bringe værdi til vores kunder ved at udvikle innovative lønsomme løsninger, der har en bedre indvirkning på mennesker og på Jorden

Vi mener, at en bæredygtig byggeprodukt skal kombinere:

  • en reduceret miljømæssig og social påvirkning fra produktion (produktion og indkøb)
  • ekstra bæredygtighedsfordele for vores kunder: installatører og bygningsembedsmænd

For at opnå dette har vi udviklet en øko-innovations-tilgang med dertilhørende værktøjskasse. Denne metode er etableret for at støtte vores innovationsteam, når det drejer sig om at integrere bæredygtighed i produktudviklingsprocessen.

Hidtil er mere end seks hundrede mennesker uddannet over hele verden. I Norden blev vores første træning afholdt i begyndelsen af 2015, og vi har fortsat arbejdet siden da.

Vores forpligtelser

Vi har forpligtet os til at reducere miljøbelastningen i forbindelse med vores aktiviteter. Især fokuserer vi på at reducere vores CO2-fodaftryk og opbygge en mere cirkulær økonomi.

Vi er forpligtet til at reducere vores energiforbrug med 15% og vores CO2-udslip med 20%, frem til 2025 *.

I 2014 vedtog Saint-Gobain-gruppen en "Energi-, atmosfæriske emissioner og klimaændrings"-politik, der fastlægger en fælles ramme for at forbedre energieffektiviteten i vores processer. Derudover har vi i 2016 indført en ny intern CO2-prissætning med det formål at fremskynde overgangen til grønnere teknologier.

Vi har forpligtet os til at reducere mængden af ikke-genanvendelig affald, vi genererer, med 50 % samt en 80 % reduktion af det vand, vi udleder i flydende form, i 2025 i forhold til 2010.

people

 

Back top