Brand

Det er truslen om brand, der udgør en af de største risici for mennesker i bygninger. Da sikkerhed og menneskers velbefindende har topprioritet hos Saint-Gobain, producerer vi en lang række produkter og løsninger, som er med til at øge den personlige sikkerhed i bygninger.

Beskyttelse

Saint-Gobain tilbyder en lang række produkter der beskytter bygninger mod brand.

Saint-Gobain løsninger til beskyttelse mod brand

Brandmæssige sikkerhedsforanstaltninger skal integreres i alle hjørner af en bygning. Saint-Gobain tilbyder produkter, som maksimerer brandsikkerhed fra kælder til tag.

ydervægge

Gyproc THERMOnomic er betegnelsen for et system af stålprofiler og tilbehør til opbygningen af lette ydervægge. Fordelene ved anvendelse af Gyproc THERMOnomic er blandt andet at systemet består af ubrændbare materialer. Find flere informationer her. 

Aquaroc fra Saint-Gobain Gyproc er en lethåndterbar cementbaseret plade som består af en glasfiberarmeret kerne af cement og polystyren. Aquaroc cementplade anvendes primært som pudsbærende plade i ventilerede facadekonstruktioner, hvor der påføres Weber Pudssystem. Find flere informationer her.

Glas

Saint-Gobain Vetrotech er verdens største og mest innovative producent af brandbeskyttende glas til både bygge- og marine/off-shore sektoren. Find flere informationer her.

facadesystemer

Saint-Gobain Ventileret Facadesystem består af puds, som er påført en pudsbærende plade, der er monteret på et underlag af ventilerede stålprofiler. Facadesystemet er designet som en såkaldt to-trinsløsning. Find flere informationer her.

ISOVER Plus er et system til lette facader. Systemet monteres på en bærende indervæg eller eksisterende vægkonstruktion og består af stolper af trykfast glasuld med en kant af profileret træ. Mellem stolperne sidder ISOVER Plus-isolering i spænd. Glasulden i systemet er godkendt i brandklasse A1. Find flere informationer her.

Saint-Gobain Weber og Saint-Gobain ISOVER har facadeisoleringsløsninger, som både kan benyttes til energirenovering af eksisterende bygninger og i forbindelse med nybyggeri. Løsningerne består af en hård isoleringsplade - godkendt i brandklasse A1 - som påføres den eksisterende facade eller den nyopførte betonvæg og derefter påføres puds. Find flere informationer her eller her.

indervægge

Gyproc indervægge er brandklassificerede i brandklasserne fra 30-120 minutter. Valg af pladetype og antal pladelag har indvirkning på brandklassen. Find flere informationer her.

Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo er en brandgipsplade med forbedrede brandbeskyttende egenskaber i forhold til standard gipsplader. Pladen er velegnet til beklædning af brandklassificerede konstruktioner. Find flere informationer her.

skillevægge

Saint-Gobain Gyproc har forskellige gipsløsninger som kan anvendes som brandskillevægskonstruktioner. Find flere informationer her.

Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo er en brandgipsplade med forbedrede brandbeskyttende egenskaber i forhold til standard gipsplader. Pladen er velegnet til beklædning af brandklassificerede konstruktioner. Find flere informationer her.

Etagedæk

Gyproc TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de bærende elementer. Over C-profilerne er der monteret en stål-trapezplade, som danner understøtning for Gyproc Gulvplank. Under C-profilerne er der monteret Gyproc Akustikprofil som underlag for loftsbeklædningen. På konstruktionens overside kan det øverste lag af mindst 2 lag gulvplank erstattes af 1 lag mindst 12 mm tykt parketgulv uden at brandklasse BS 60 ændres. Ved brandkravet BS 30 kan beklædningslaget med Gyproc PROTECT F på konstruktionens underside erstattes af Gyproc Normal eller Gyproc Plank. Find flere informationer her.

Lofter

Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo er en brandgipsplade med forbedrede brandbeskyttende egenskaber i forhold til standard gipsplader. Pladen er velegnet til beklædning af brandklassificerede konstruktioner. Find flere informationer her: Find flere informationer her.

Saint-Gobain ISOVER Produkter til isolering af flade, varme tage er formstabile, har stor trykstyrke og gode isoleringsegenskaber. Produkterne er ubrændbare. Find flere informationer her.

gulve

Saint-Gobain Weber har flere gulvsystemer - letvægts-, industri- og design-gulve, som alle er ikke-brændbare. Find flere informationer her.

vådrum

Glasroc H Ocean Vådrumsplade er Saint-Gobain Gyproc løsningen til vådrumsvægge i boliger, hoteller og andre lokaler med lignende fugtbelastninger. Gyproc H Ocean Vådrumsplade giver samme brandmodstand som traditionelle gipsplader. Find flere informationer her.

Bygningsisolering

Saint-Gobain ISOVER mineraluldsisolering kan anvendes i brandsikre konstruktioner, da isoleringen er fremstillet af glasuld, som ikke kan antænde. Glasulden er godkendt i brandklasse A1. Find flere informationer her.

Teknisk isolering

ISOVER FireProtect anvendes til brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Systemet består af specialfremstillet stenuldsplader samt spiralformede montageskruer. ISOVER FireProtect anvendes både til søjler og bjælker af stål, og der kan opnås brandsikring i klasserne BS 30 til BS 240. Find flere informationer her.

ISOVER TECH R 1.0 anvendes til isolering af tanke og beholdere og kan anvendes ved en medietemperatur på op til 250 °C. Find flere informationer her.

ISOVER Crimp Wrap anvendes til isolering af varme installationer fx på rør, beholdere og ventilationskanaler. Climp Wrap kan ligeledes anvendes til kondesisolering af kolde installationer 0ºC - +10ºC). Crimp Wrap måtterne tåler en medietemperatur på 250ºC og en overfladetemperatur på 120ºC på den udvendige belægningsside. Find flere informationer her.

ISOVER CLIMCOVER Slab anvendes til isolering af kedler, kedelunits, beholdere, tanke, kanaler og industriapparater, når der stilles særlige krav til isoleringens robusthed, trykstyrke og stivhed. CLIMCOVER Slab plader anvendes ved medietemperaturer op til 240 °C. Find flere informationer her.

ISOVER GV Sort/Hvid anvendes primært til indvendig isolering af ventilationssystemer, hvor der stilles krav til rensbarhed, stor mekanisk styrke, ubrændbar isolering og gode absorptionsegenskaber. Find flere informationer her.

ISOVER Industriuld anvendes i  svært tilgængelige hulrum eller på komplicerede overflader, hvor det er vanskeligt at tilpasse ISOVER standard rulle- eller pladeprodukter. Produktet er ubrændbart. Find flere informationer her.

ISOVER ULTIMATE er en mineraluldsrørskål til brandisolering af springlerrør. Find flere informationer her.

ISOVER Duo anvendes som loftplade i industri-, lager- og sportshaller. Ligeledes er det velegnet i kælderrum, parkeringskældre o.lign. Produktet er ubrændbart. Find flere informationer her.