Bæredygtige erklæringer

Selv om det ikke udelukkende er beregnet til at gøre det, opmuntrer tre vigtige erklæringer virksomhederne til at overveje bæredygtigheden, når de udvikler og fremstiller materialer og produkter. Saint-Gobain har stor fokus på miljø- og klimaspørgsmål i særdeleshed, og har til formål at opfylde kravene i disse erklæringer til hvert relevant produkt.

Standarder

Saint-Gobain overholder vigtige europæiske erklæringer, der omfatter miljøkrav.

miljøvaredeklaration

Resultater af LCA formidles via et standardiseret format: EPD (Environmental Product Declaration), som er en tredjepart verificeret dokument, der kommunikerer sammenlignelige oplysninger om de miljømæssige konsekvenser af produkter i løbet af hele deres livscyklus. En EPD dækker miljøpåvirkninger såsom global opvarmning, ozonnedbrydning, forsuring, anvendelse af ressourcerne og fossile brændstoffer mv. 

Der er stor efterspørgsel på det globale marked for verificeret, videnskabeligt baserede oplysninger om de miljømæssige egenskaber for produkter og materialer. EPD erklæringen leverer denne form for information, og da det følger ISO-standarder, leverer det også sammenlignelige resultater.

Adskillige Saint-Gobain virksomheder har implementeret analyse førerende til udstedelse af EPD'er, blandt dem glasproducenten Vetrotech.

ISO

ISO er en forkortelse for International Organization Standardiseringsorganisation. Standardiseringen omfatter en lang række områder, f.eks kvalitetsstyring (ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14000), som alle repræsenterer standarder, som Saint-Gobain forventes at forfølge og vedligeholde.

Saint-Gobain's Gyproc division, er et eksempel på et brand, som har opnået en ISO 14001 standard for sine produktionssteder. Dette betyder, at webstedet (som producerer gipsplader) gradvis forbedrer sin miljøpræstation gennem årene. I dag, giver sådan en forpligtelse også Saint-Gobain en konkurrencefordel, da kunder foretrækker produkter og materialer, der er produceret på en miljømæssig forsvarlig og klimavenlig måde.
 

CE

Produkter med det europæiske CE-mærke overholder væsentlige krav i byggevaredirektivet udarbejdet af Europa-Kommissionen.

Det er ikke et kvalitetsstempel som sådan. Dog skal et CE produkt opfylde nogle minimumsstandarder for mekanisk modstand, brandsikkerhed, energiøkonomi, bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, etc.

Alle Saint-Gobain byggevarerprodukter er i overensstemmelse med denne standard, for eksempel alle brandsikre glasprodukter fra Vetrotech, en førende producent, processor og distributør af brandsikkert glas i Europa. For at sikre at disse Vetrotech produkter opfylder de nyeste krav til bæredygtig anvendelse af naturressourcer, har virksomheden etableret en løbende livscyklusanalyse af sine produkter, hvilket har ført til udstedelsen af en Environmental Product Declaration (EPD).