SE4ALL

Saint-Gobain støtter "Sustainable Energy for All", et globalt initiativ fra FN til at mobilisere handling fra alle sektorer i samfundet.

Bæredygtig energi til alle 

Under The Global Green Growth Forum (3GF) i København i oktober 2014, underskrev Saint-Gobain's CEO og bestyrelsesformand, Pierre-André de Chalendar, FN's Sustainability for all (SE4ALL) initiativ.

SE4ALL blev lanceret i 2012 og har til formål at forbedre livet for de fattigste og mest udsatte mennesker i verden, ved at sikre universel adgang til moderne energitjenester, øge andelen af vedvarende energikilder og forbedre energieffektiviteten. Initiativet ledes af generalsekretæren for FN. 

SE4ALL mål

SE4ALL er et partnerskab mellem regeringer, den private sektor og civilsamfundet med tre overordnede og indbyrdes forbundne mål, der skal nås inden 2030: 

  • Universel adgang til moderne energitjenester
  • Fordobling af den globale sats for forbedring af energieffektiviteten
  • Fordobling af andelen af vedvarende energi i det globale energimiks 

Disse tre målsætninger, som alle er vigtige i sig selv, forstærker hinanden på vigtige områder. For eksempel, overkommelige vedvarende energiteknologier bringer moderne energitjenester til landbosamfund, hvor en forlængelse af det konventionelle elnet er prismæssigt uoverkommeligt og upraktisk. At styrke energieffektivteten kan give betydelige omkostningsbesparelser for regeringer, virksomheder og husholdninger, samtidig med at det frigører strøm til andre mere produktive anvendelser. En opnåelse af tre målsætninger, vil maksimere udviklingsmæssige fordele og hjælpe med at stabilisere klimaforandringerne i det lange løb.