Global Compact

Ved at tilslutte sig FN Global Compact i 2003, bekræftede Saint-Gobain sit engagement og sociale ansvar i overensstemmelse med principperne for adfærd og handling.

Internationale forpligtelser

Saint-Gobain tiltrådte FN's Global Compact i 2003. Global Compact er et internationalt initiativ, der involverer mere end 2000 virksomheder, NGO'er og civilsamfundsorganisationer omkring ti universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. Ved brug af dette internationale netværk, er målet for i fællesskab at bidrage til udviklingen af en bæredygtig økonomi. 

Ved at tilmelde sig Global Compact, har Saint-Gobain forpligtet sig til at integrere de 10 principper i sin strategi og drift.

I forbindelse med Global Compact tilsluttede Saint-Gobain sig i 2009: