LCA

I Saint-Gobain har vi forpligtet os til at yde kunderne reel merværdi ved at udvikle og distribuere innovative produkter, der har lav indvirkning på miljøet på tværs af deres fulde livscyklus. Med henblik på at vurdere de miljømæssige aspekter og potentielle virkninger forbundet med et produkt i hele dets livscyklus, bruger vi værktøjet livscyklusvurdering, LCA.

Måling af virkningen

Målinger er nødvendige for at sikre forbedringer. LCA er er de vigtigste værktøjer, der anvendes af Saint-Gobain til at vurdere de miljømæssige fodaftryk fra vores produkter. Stringent og omfattende LCA er den mest udbredte metode i dag når der tales bæredygtigt byggeri. Det er en måde at kortlægge påvirkningen af produkter fra råvare til produktets End-of-life stadie.

De generelle procedurer for LCA er beskrevet i ISO 14000 miljøstyringsnormer. Denne metode gør det muligt for Saint-Gobain at forstå, hvor de vigtigste miljøpåvirkninger fra et produkt, et materiale eller en komplet løsning kommer fra. Resultaterne af alle LCA processer anvendes derefter som grundlag for udvikling af de prioriteter, som Saint-Gobain kræver for hele tiden at forbedre servicen, materialer og produkter.

Livscyklussen af et produkt kan opdeles i fire faser:
1. Produkt (levering af råvarer, transport, produktion)
2. Konstruktion(distribution, transport, byggeri (nybyggeri og renovering), installation)
3. Brugs fase (brug af de installerede produkter, vedligeholdelse, reparation, udskiftning, renovering, drift af bygningen)
4. End-of-life stadie (dekonstruktion, nedrivning, transport, nyttiggørelse, genanvendelse eller bortskaffelse som affald)