Bæredygtighed

Saint-Gobain fremmer bæredygtigt byggeri og udvikler innovative løsninger for nye og renoverede bygninger, der er energieffektive, komfortable, sunde og æstetiske, mens de på samme tid beskytter ressourcerne.

Bæredygtighed

I industrialiserede lande, tegner byggebranchen sig alene for ca. 40% af energiforbruget og 38% af udledningen af drivhusgasser.
Kilde: UNEP-SBCI

HVordan vi nærmer os samfundsansvar som leverandør af løsninger

Saint-Gobain er verdens førende i habitat og byggemarkeder. Vi udvikler og leverer produkter, der forbedrer bygningers ydeevne og forbedrer det levende- og arbejdende miljø. De er designet til at opfylde behovene i dagens samfund, uden at have en negativ virkning morgendagens verden. Næsten en tredjedel af vores salg er produkter, der direkte gavner miljøet; primært gennem forbedret energieffektivitet.

Som en ansvarlig virksomhed

Fokus for vores produktion og distribution af virksomheder er at respektere folks rettigheder og muligheder, og samtidig beskytte planeten. Ved at minimere udtømningen af naturressourcer, forbedre genanvendelse og nyttiggørelse af materialer og sikre sundhed og velfærd for vores medarbejdere, er vi i stand til positivt at påvirke accepten af bæredygtig bedste praksis på disse områder. På grund af vores størrelse, er dette ikke bare sandheden i vores egne virksomheder. Gennem uddannelse, fortalervirksomhed og miljøinnovation er vi i stand til at flytte dagsordenen om bæredygtighed frem med vores egne leverandører og kunder.
 

Bæredygtigt byggeri

Læs mere om vores indsats inden for bæredygtigt byggeri.

LCA

Hos Saint-Gobain ønsker vi at yde kunderne reel merværdi ved at udvikle og distribuere innovative produkter, der har minimal indvirkning på miljøet på tværs af deres fulde livscyklus. For at vurdere de miljømæssige aspekter og potentielle virkninger forbundet med et produkt i hele dets livscyklus, bruger vi værktøjet Life Cycle Assessment, LCA.

Bæredygtige erklæringer

Selvom det ikke udelukkende er beregnet til at gøre det, tilskynder tre vigtige erklæringer virksomhederne til at overveje bæredygtigheden ved udvikling og fremstilling af materialer og produkter. Ved at have et stort fokus på miljø- og klimaspørgsmål i særdeleshed, har Saint-Gobain til formål at opfylde kravene i disse erklæringer for ethvert relevant produk

CERTIFICeringssystemer

At gøre bygninger mere energieffektive er i hjertet af Saint-Gobain strategi. En "grønt design" tilgang har ikke kun en positiv indvirkning på den sundhed og miljøet, det reducerer også driftsomkostningerne og hjælper med at skabe et bæredygtigt samfund. Derfor støtter Saint-Gobain aktivt - og gør brug af certificeringer der fremmer - bæredygtighed.