Bæredygtighed

I industrialiserede lande, tegner bygninger alene sig for ca. 40% af energiforbruget og 38% af udledningen af drivhusgasser. Som verdens førende inden for habitat- og byggemarkeder, tager Saint-Gobain udfordringen op med at skabe bæredygtige bygninger for fremtiden, som er mere energieffektive og miljøvenlige end nogensinde før.

Bæredygtig levemåde

Saint-Gobain har et ansvar for at udvikle klimavenlige løsninger til brug ved konstruktion af boliger og andre habitat løsninger.

Tage ansvar

Som verdens førende inden for boligt- og byggemarkeder, har Saint-Gobain et særligt ansvar for at fremme bæredygtigt byggeri i lyset af presserende spørgsmål som accelereret urbanisering, en voksende global befolkning, faldende naturressourcer og klimaændringer. Samtidig er det ambitionen for Saint-Gobain løbende at forbedre vores status som reference på markedet for bæredygtig habitat.

Det betyder at udvikle løsninger for bygge- og renoveringsprojekter for at sikre, at bygninger er energieffektive, komfortable, sunde og æstetisk overlegne, mens de på samme tid beskytter naturressourcerne.

Koncernen deltager i drøftelser om energieffektivitet i bygninger og udvikler innovative løsninger med henblik på at reducere de miljømæssige virkninger af bygningen, ved at tage alle stadier i livscyklussen i betragtning, både i nybyggeri og i renoveringsprojekter. I dag, tegner bygninger sig for 40% af energiforbruget. At reducere dette tal ville helt sikkert være et stort skridt fremad i kampen for at reducere de virkninger det byggede miljø har på klimaet.

Brug af mindre energiproducerende MATERIALER

Saint-Gobain egne produktions- og distributionsaktiviteter har også en indvirkning på miljøet. Derfor har gruppen taget skridtet for at mindske disse belastninger til et minimum, både i sine planter, og hele sit transportnet. 

For eksempel er Saint-Gobain Gyproc www.gyproc.com en del af verdens første industrielle symbiose, beliggende i Danmark, hvor 17 industrier udveksler damp, industriel gips, gas etc. På den måde går der mindre energi til spilde. I Danmark findes også Saint-Gobain Weber www.e-weber.com som bruger bioenergi. Dette fører til lavere udledning af kulstof i atmosfæren og reducerer klimapåvirkningen. Desuden er mange af branchens førende isolerende produkter fra ISOVER www.isover.com meget komprimeret - faktisk op til 80%. Derfor sender vi færre lastbiler på vejene.
 

Livscyklusvurderinger

Ved brug af livscyklusvurderinger og LCA til at måle miljøpåvirkning af alle varer, tager Saint-Gobain skridtet til at skabe værdi, og på samme tid reducere eventuelle miljøpåvirkninger. Det er det dobbelte formål at vores øko-innovationspolitik, der skal levere reel merværdi til sine kunder i form af produkter og løsninger, der reducerer miljøbelastningen af ​​infrastruktur i hele dets livscyklus. Et øko-innovative produkt eller løsning er en, der hjælper med at reducere forbruget af ressourcer, især energi og vand, i infrastruktur og / eller en, der har en mindre indvirkning på miljøet på tværs af hele dets livscyklus.

LCA er dokumenteret i en tredjepart verificeret erklæring, Environmental Product Declaration (EPD). Flere andre værktøjer, standarder, erklæringer og certificeringer er til for at hjælpe virksomheder med at nå deres mål med hensyn til miljø og emissioner. Hos Saint-Gobain, bruger vi eller overholder alle de krav, der er angivet på det europæiske marked: ISO, CE, BREEAM, LEED og DGNB. Du kan læse om disse standarder i de følgende sider.
 

ARBEJDSMILJØ

Desuden spiller arbejdsmiljø en stor rolle for Saint-Gobain, og vi arbejder hele tiden på at udvikle produkter, der er nemmere at håndtere. For eksempel de seneste gipsplader fra Gyproc www.gyproc.com som er 25% lettere end konventionelle gipsplader. Dette reducerer risikoen for ryg- og skulder skader.